Een digitaal leerlingvolgsysteem is dé manier om handelingsplannen, toetsresultaten en andere belangrijke informatie te verzamelen, te analyseren en goed over te dragen. Met een leerlingvolgsysteem maak je dus de voortgang van een leerling inzichtelijk. Het is ook een manier om heldere en objectieve informatie te verstrekken richting de ouders. Bovendien bevat het relevante sturingsinformatie op bestuurlijk niveau.

Gegevens bij externe hostingpartij

Tegenwoordig werken bijna alle leraren, bovenschoolse managers en intern begeleiders met een leerlingvolgsysteem. Technische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt dat deze systemen ook in de cloud kunnen draaien. Dit betekent dat de gegevens niet meer op de server van de school zelf staan opgeslagen, maar bij een externe hostingpartij. Dit noem je cloudcomputing.

Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat leerlingvolgsystemen tegenwoordig in de cloud draaien. Maar welke voordelen biedt dat? En wat kun je bijvoorbeeld met je leerlingvolgsysteem doen in een private cloud?
Met alle data in de cloud is de informatie centraal te beheren en goed toegankelijk vanaf diverse devices © iStock

Voordelen van cloudcomputing

Cloudcomputing biedt met name financiële voordelen:

Een private cloud

Een specifieke toepassing van cloudcomputing is de private cloud. Dit klinkt misschien paradoxaal. Met cloudcomputing bedoelen we de gegevens extern opslaan in een grote database waar ook andere gegevens in staan en 'private' suggereert een privé-opslag. Is het dan nog wel cloudcomputing?

Een 'gedeelde' private cloud

Een goed voorbeeld van een private cloud is de situatie van het bestuur Lucas Onderwijs in Den Haag. Ted Smits van de afdeling ict en educatie legt uit: "De scholen van Lucas Onderwijs in Den Haag maken gebruik van het glasvezelnetwerk dat vanuit gezamenlijke schoolbesturen binnen de Stichting Glaslokaal is geïnitieerd. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden, is binnen het eigen datacentrum van Lucas Onderwijs, naast alle ict-voorzieningen voor de scholen, ook het leerlingadministratie en -volgsysteem ESIS opgenomen. Het onderhoud van ESIS (applicatie) en de updates worden door de leverancier aangeleverd en in eigen beheer gerealiseerd." In deze situatie is sprake van een private cloud omdat de webapplicatie niet binnen de eigen omgeving van de scholen aanwezig is. Alleen de scholen van Lucas Onderwijs maken gebruik van deze servers. 

Informatiebeveiliging

Een leerlingvolgsysteem moet goed zijn beveiligd. Er staan persoonsgegevens in opgeslagen die je niet wilt kwijtraken. Lees daarom hoe je informatiebeveiliging kunt regelen door het maken van afspraken met leveranciers en medewerkers over het leerlingvolgysteem in de cloud.

Deel Leerlingvolgsysteem in de cloud?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug