De terugkoppeling van deze analyses kan leiden tot effectiever handelen door de leraar of de leerling. Of bijvoorbeeld door de ontwikkelaar van lesmateriaal. Learning analytics kan een rol spelen binnen het leerproces zelf. Een leerling krijgt bijvoorbeeld direct feedback in de vorm van aanbevelingen of het aanpassen van het niveau. Maar ook buiten het leerproces kan learning analytics worden gebruikt om bijvoorbeeld risicofactoren op vroegtijdig schooluitval te identificeren.

Het ontdekken van patronen

Learning analytics richt zich op het ontdekken van trends en patronen in grote hoeveelheden onderwijsdata (educational big data). Dit heeft als doel meer gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken.

Waarom aandacht voor learning analytics?

De onderzoeksgemeenschap voert veel studies en projecten uit op het gebied van learning analytics en en uitgeverijen en ontwikkelaars van lesmateriaal besteden veel aandacht aan de mogelijke rol van learning analytics in het onderwijs. En er wordt steeds meer digitaal gewerkt door leerlingen. De data die hieruit voortkomt kan helpen om een gedetailleerd beeld te schetsen van de voortgang, het niveau en de manier waarop leerlingen leren.

Nut van learning analytics

Learning analytics kan met name helpen bij het beantwoorden van vragen als:

Om deze belangrijke vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden heeft een leraar, naast zijn intuïtie en ervaring, baat bij informatie die hem kan ondersteunen bij het kiezen van de juiste interventie. Learning analytics kan  hierbij helpen.

Privacygevoelige data

Om dit te doen is er echter wel data nodig, die vaak behoorlijk privacygevoelig kan zijn. Leveranciers van (adaptieve) leerplatformen slaan deze data op. Instellingen zijn verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken over het gebruik van deze data en de bescherming van de leerlingen. Het is daarom belangrijk dat instellingen goed nadenken welke data verzameld wordt, met welk doel, wanneer de leerling hierover geïnformeerd wordt, et cetera.

Grote rol in onderwijs

Het zal nog even duren voordat learning analytics echt een stevige positie in het onderwijs zal innemen. De verwachting is dat over twee tot vijf jaar ongeveer vijftig procent van de onderwijsinstellingen er gebruik van zal maken.

Deel Learning analytics, wat betekent dat eigenlijk?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug