Vanuit het onderwijs zijn de afgelopen tijd vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld over e-portfolio, over digitaal ongewenst gedrag, gaming en over effecten van ict voor specifieke doeleinden zoals NT2, dyslexie en ouderbetrokkenheid.

Actuele Kennisbank

Vragen en antwoorden worden door de Kennisrotonde digitaal verzameld en ontsloten. Zo ontstaat een actuele kennisbank voor alle onderwijsprofessionals. Voorbeelden van vragen die je aan de Kennisrotonde kunt stellen zijn:

Lees op de website van de Kennisrotonde hoe je vragen kunt stellen.

De juiste afslag naar een antwoord

De Kennisrotonde formuleert antwoorden op basis van een beknopte literatuuranalyse of na het raadplegen van deskundigen. Levert dit geen bruikbaar antwoord op, dan probeert de Kennisrotonde de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek. Zo biedt de Kennisrotonde voor elke kennisbehoefte de juiste 'afslag' naar een antwoord.

De Kennisrotonde is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie. Kennisnet is nauw betrokken bij de Kennisrotonde. Het is een van de middelen waarmee Kennisnet het onderwijs voorziet van antwoorden op vragen over wat werkt met ict in het onderwijs.

Deel Kennisrotonde geeft snel antwoord op kennisvragen uit het onderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug