Multimedia - beeld, tekst, geluid - kunnen daar uitstekend bij helpen. "De leeropbrengst groeit als je studenten op een interactieve manier laat kennismaken met taken in het beroep." Samengevat: effectief leren lukt alleen als de manier waarop we informatie aanbieden, aansluit bij de werking van het geheugen.

"Multimediale bronnen kunnen daarbij ondersteunen en ervoor zorgen dat de leerlingen of studenten het leermateriaal opslaan in het langetermijngeheugen. Je moet daartoe voorkomen dat het werkgeheugen overbelast raakt", zegt Van Merriënboer.

Jeroen van Merriënboer is expert in informatieverwerking van het brein en (daarmee) bijzonder deskundig op het gebied van effectief leren.

Leerlingen leren van praktijkvoorbeelden in de klas
Leerlingen in het beroepsonderwijs leren van praktijkvoorbeelden in de klas © Kennisnet / Dirk-Jan Visser

In het beroepsonderwijs biedt de inzet van multimedia extra kansen. "Daar kun je ze gebruiken om het beroep in de klas of collegezaal te brengen." Tijdens de Onderzoeksconferentie op 28 juni wil hij de aanwezigen aan het denken zetten over het verband tussen beroepspraktijk en beroepsonderwijs en de rol van multimedia hierin.

Stevige praktijkcomponent

Voor Van Merriënboer is het beroepsonderwijs een breed begrip. "Dat strekt zich uit van het vmbo tot universiteit. De opleiding tot arts of tandarts zijn echte beroepsopleidingen." Al die verschillende beroepen staan aan de basis van dit type onderwijs, dat zich kenmerkt door een stevige praktijkcomponent.

Van Merriënboer: "Dat het beroep het uitgangspunt vormt, is natuurlijk niets nieuws. Maar het is wel belangrijk dat het onderwijs vormgegeven wordt vanuit die beroepen. Daar begint het, en daar schort het vaak nog aan: er bestaat nog steeds een kloof tussen theorie en praktijk, tussen school en werkvloer."

Interactief kennismaken met het beroep

Van Merriënboer benadrukt dat de kwaliteit van multimedia flink kan wisselen. "Je hebt goed en slecht ontworpen multimedia, maar uiteindelijk is alleen het effect dat het oplevert van belang. Als je met een fantastisch filmpje alleen maar informatie verspreidt, dan heeft dat nauwelijks meerwaarde ten opzichte van het traditionele boek".

Doel moet zijn dat het onderwijs interactiever wordt en studenten op een aansprekende, interactieve manier kunnen kennismaken met het beroep. " 
Uitgangspunt is in dat het onderwijs zo wordt vormgegeven dat wat er op school gebeurt, aansluit op de praktijk. En omgekeerd.

Simulatie en reflectie

Hoe kunnen scholen multimedia succesvol inzetten? "Je kunt studenten bijvoorbeeld in een gesimuleerde omgeving laten oefenen. Goed voorbeeld daarvan in het mbo is Craft. Dit is een online onderwijstool waarin mechatronica-studenten oefenen en leren in een gesimuleerde werkomgeving. Een andere mogelijkheid die in elke beroepsopleiding toepasbaar is, is studenten het eigen functioneren in de praktijk laten vastleggen op video. De opnames kun je gebruiken om op je eigen gedrag te reflecteren."

Verbetering van de lerarenopleiding

Eén type beroepsopleiding wil Van Merriënboer eruit lichten: de lerarenopleiding. "Hier valt bij uitstek nog veel te verbeteren. Leraren zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Juist in deze opleidingen kan de samenhang tussen theorie en praktijk veel beter. Leraren dragen het onderwijs. Zij moeten naar mijn mening echt beter voorbereid worden op het beroep."

Dit kan door leraren in opleiding te laten voelen hoe het er in de klas aan toegaat. "Voordat je daadwerkelijk stage gaat lopen, zou je kunnen oefenen in een gesimuleerde omgeving. Dan ga je veel beter voorbereid de klas in." Tijdens de stage je eigen les opnemen is een volgende stap. "Er gebeurt zoveel in zo'n klas. Multimedia bieden de mogelijkheid je eigen lessen te analyseren en te verbeteren. Keer op keer."

Onderzoeksconferentie 2017

Jeroen van Merriënboer was spreker op de Onderzoeksconferentie waar hij dit onderwerp verder toelichtte. 

Deel Jeroen van Merriënboer over multimedia in het beroepsonderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug