Wat hebben jullie onderzocht?

"Binnen het Deltion College zijn vier e-learning-pilots met elk een andere didactiek uitgevoerd. We onderzochten de leeropbrengsten voor studenten en de kwaliteitsbeleving, motivatie en betrokkenheid van studenten en leraren. Ook hebben we bekeken of de e-learning-methodes voldoen aan de wettelijke urennormen." 

"Het onderzoek laat bovenal zien dat de kwaliteit van het onderwijs middels ict zeker niet afneemt, en soms zelfs toeneemt. Ook werkt het plaatsonafhankelijk leren door ict voor veel studenten in de regio ontlastend. Ze hoeven niet langer dagelijks uren te reizen. Ict blijkt een belangrijke rol te kunnen spelen bij onderwijs op maat."

Wat viel nog meer op?

"We onderzochten ook flipping the classroom, waarbij uitlegvideo's thuis worden bekeken om er vervolgens in de les mee aan de slag te kunnen. Deze methode bleek tijdens een pilot goed te werken. De studenten gaven aan dat ze hierdoor veel meer leerden in minder tijd. Ook de online begeleidingssessies binnen de beroepspraktijkvorming werden overwegend hoog gewaardeerd. Studenten gaven onder meer aan dat ze zo veel van elkaar konden leren."

Wat is jouw visie op onderwijs op maat?

"Gezien de actuele ontwikkelingen in het onderwijs en zeker in het mbo, zijn we verplicht onderwijs op maat te bieden. Er is geen speciaal onderwijs meer. En door de vergrijzing zullen we elke student straks hard nodig hebben op de arbeidsmarkt."

"We moeten er daarom voor zorgen dat er minder schooluitval is, en dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat. Dus moet binnen de bestaande kaders gekeken worden naar wat studenten nodig hebben en daar moet op worden ingespeeld. Als we dat beter kunnen doen middels ict zijn wij daar uiteraard voorstander van."

Wat zijn jouw wensen op dat gebied?

"Goed onderzoek is essentieel. We moeten steeds blijven monitoren wat wel werkt en wat niet. Wat aanslaat bij de ene opleiding doet dat niet per se bij de andere. Je kunt niet klakkeloos één methode inzetten voor iedereen."

"De komende tijd willen we een meetinstrument ontwikkelen dat opleidingoverstijgend kan worden ingezet en op grond waarvan we het onderwijs op maat verder kunnen ontwikkelen. Goed nieuws is dat het Deltion College daar extra geld voor beschikbaar heeft gesteld."

"Ict is geen doel op zich, maar wordt dus ter ondersteuning van het leerproces ingezet. Docenten die dit in zich hebben zijn zeer enthousiast en positief over alle nieuwe mogelijkheden. De wat meer behoudende leraren vinden het vaak lastiger. Maar ze weten ook dat ze die ontwikkelingen niet kunnen tegengaan. Bij Deltion hebben we het hoog op de agenda staan om alle docenten hierbij te helpen en betrekken."

Miranda Wichers Schreur-Kiewiet en Hilbert Otten van het ROC Deltion College uit Zwolle voerden het onderzoek naar e-learning uit, samen met Wim Trooster van Hogeschool Windesheim.

Miranda Wichers Schreur-Kiewiet was in 2015 één van de sprekers op Dé Onderwijsdagen, het meerdaagse congres over onderwijs en ict van Kennisnet en SURF.

Deirdre Enthoven is freelance journalist.

Deel 'Je kunt niet klakkeloos één methode inzetten voor elke mbo-opleiding'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug