Bij elk van de zes cases - afkomstig van Noorderpoort, Deltion College (tweemaal), ROC Midden Nederland, Hout- en Meubileringscollege en ID College - die in de brochure worden besproken, is de aanleiding om met online leren aan de slag te gaan verschillend.

Online leren kan leiden tot positieve resultaten en uiteindelijk tot efficiënter en effectiever onderwijs © Berlinda van Dam/Hollandse Hoogte

Zo kunnen mbo-instellingen zich genoodzaakt zien online leren te introduceren door krimpende studentenaantallen, ze kunnen het inzetten om reistijd te beperken, maar ook omdat ze willen inspelen op de kwalificatiestructuur of de nieuwe urennorm in het mbo. In alle gevallen gaat het deze mbo-scholen erom ict op een effectieve en efficiënte manier in te zetten om het online leren vorm te geven.

Ook de manier waaróp online geleerd wordt verschilt sterk. Van samenwerkend leren tot online begeleiding, van thuis interactief werken tot één docent die lesgeeft aan twee groepen in ver uit elkaar liggende klaslokalen; al deze varianten komen aan bod.

Effectiviteit van online leren

Bij een paar van de experimenten die je in de brochure kunt vinden is ook begeleidend onderzoek gedaan. In algemene zin kun je concluderen dat het uitproberen van nieuwe vormen van studeren en het begeleiden van studenten met behulp van online leren zeer de moeite waard is. Online leren kan leiden tot positieve resultaten, betere motivatie bij studenten, meer betaalbare opleidingen en uiteindelijk efficiënter en effectiever onderwijs.

Rekenschema helpt bij inschatten efficëntie

Tegelijk met de brochure publiceren we ook een rekenschema. Met behulp van dit rekenschema kun je de kosten van een opleiding waar gebruik wordt gemaakt van online leren, afzetten tegen een opleiding in traditionele vorm. Ook kun je berekenen hoe de nieuwe vorm tot beter betaalbaar onderwijs kan leiden. Je kunt ons rekenschema onderaan dit artikel downloaden. In de gekleurde vakjes kun je je eigen cijfers invullen. 

Video's experimenten online leren

Van een aantal experimenten is een video gemaakt. Zo kun je zien hoe Deltion College een pilot organiseerde voor de mogelijkheden van online samenwerkend leren. De video toont hoe deze pilot is opgebouwd en laat zien hoe dit in de praktijk werkt.

In de video over Noorderpoort - dat een aantal opleidingen heeft met kleine studentenaantallen - vind je ervaringen met een pilot voor online afstandsleren, oftewel 'extended classroom'. Met 'extended classroom' wil Noorderpoort een oplossing bieden voor kleine groepen studenten in krimpregio's en de reistijd en reiskosten van de studenten verminderen. De video laat zien hoe Noorderpoort dit georganiseerd heeft en op welke wijze deze inzet van online leren werkt.

De video's zijn bedoeld voor onderwijsteams in het mbo die mogelijk zelf met online leren aan de slag willen gaan.

Downloads

Deel Inspirerende voorbeelden in brochure over online leren in de mbo-praktijk

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug