Op de inspiratiekaart staan voorbeeldscholen met een inspirerende ict-aanpak op het gebied van visie, deskundigheid, leermiddelen of infrastructuur. Schoolbesturen, schoolleiders en ict-coördinatoren vinden inspiratie in de regio en komen met elkaar in contact.

Inspireren en verbinden

Het doel van de inspiratiekaart is om inzichtelijk te maken wat er bij u in de buurt gebeurt op het gebied van ict. Door de inspiratiekaart krijgen bestuurders, schoolleiders en ict-coördinatoren een kijkje in de keuken bij andere scholen.

Bovendien maakt de inspiratiekaart het makkelijker voor scholen om met elkaar in contact te komen en verbindingen te leggen tussen scholen onderling. Voor onderwijsprofessionals maken we het zo eenvoudiger om kennis te delen en op te doen.

Inspiratie voor visie, deskundigheid, leermiddelen of infrastructuur

Op de inspiratiekaart kunt u zoeken op vier thema’s: visie, deskundigheid, leermiddelen en infrastructuur. Een mooi voorbeeld op het gebied van visie komt van Stichting Trinamiek in IJsselstein.

Trinamiek werkt met een ict-beraad waarin een ict-er van elke school deelneemt. Het ict-beraad verzekert de scholen van een visieplan en adviseert de schooldirecteuren over ict.

Koen Lambers, bovenschools ict-coördinator bij Trinamiek, vertelt: “We komen 4 keer per jaar bij elkaar en maken voorstellen die wij binnen het directieberaad inbrengen, om zo tot een beslissing te komen. Zowel onderwijskundig als praktisch is dit beraad leidend voor de directeuren. We hebben een 4-jarenvisie opgesteld om te komen tot een gerichte ontwikkeling.” 

In het ict-beraad van Trinamiek bespreken ict-ers van elke school het visieplan en adviseren zij de schooldirecteuren over ict. © Rodney Kersten / Kennisnet

Inspiratie voor leermiddelen

Een ander inspiratievoorbeeld op het gebied van leermiddelen komt van Octant in Nootdorp. Octant werkt met XperiO Ontdeklabs, waarin leraren én leerlingen kennis maken met nieuwe (ict) technische materialen.

Het doel van XperiO is leraren met hun klas enthousiast maken voor wetenschap en technologie, en ze inspireren om er zelf mee aan de slag te gaan. Leraren zien toepassingen van de 21e eeuwse vaardigheden, onderzoekend- en ontwerpend leren en wat dit met hun leerlingen doet.

Het idee van het ontdeklab is ontstaan nadat de Octantscholen besloten meer te willen doen aan wetenschap en technologie. Eerst hebben de scholen landelijke initiatieven met ontdeklabs bekeken. De kennis die zij daar opdeden, is verwerkt in een eigen opzet. Daarbij haken zij zoveel mogelijk aan bij het uitgangspunt uit het ambitieplan van de Octantscholen: alle leerlingen én leraren zijn in 2019 digitaal vaardig.

Meld je aan voor de inspiratiekaart

Heeft u zelf ook een bijzondere ict-aanpak die je met andere scholen wilt delen? Stuur dan een mail naar support@kennisnet.nl onder vermelding van ‘Inspiratiekaart’. Wij nemen contact met u op voor aanvullende informatie.

Wilt u meer weten over de ict-aanpak van Trinamiek? Neem contact op met Trinamiek via ict@trinamiek.nl. Of bent u benieuwd naar de Xperio Ontdeklabs van Octant? Stel uw vragen via info@octant.nl.

De inspiratiekaart is een initiatief van Kennisnet en de PO-Raad en is onderdeel van het Doorbraakproject ICT & Onderwijs, dat in 2017 eindigde. Meer weten? Lees over de resultaten van het Doorbraakproject ICT & Onderwijs.

Deel Inspiratiekaart: inspirerende ict-aanpak van scholen in eigen regio

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug