Om IBP goed te organiseren binnen je mbo-instelling is de technische kant natuurlijk erg belangrijk. Om dit goed te regelen is het framework IBP een handige tool. Maar je kunt technisch alles goed geregeld hebben en IBP-beleid gemaakt hebben, uiteindelijk draait het ook om het bewustzijn van het belang van IBP bij medewerkers binnen de mbo-instelling. Hoe bewust zijn zij hiervan? Hoe gaan zij om met gegevens van studenten en medewerkers?

Informatiebeveiliging is dus niet alleen de verantwoordelijkheid van de ict-afdeling, maar van de hele instelling. Het college van bestuur is daarbij kartrekker.

Bewustwording IBP belangrijker dan ooit

Het belang van het goed regelen van IBP wordt steeds belangrijker. Vooral omdat op 25 mei 2018 de wetgeving rondom informatiebeveiliging en privacy verandert. Studenten en medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat de mbo-instelling persoonsgegevens goed en veilig beheert. Het is daarom belangrijk dat alle medewerkers weten wat privacy is en hoe je daar verantwoord mee omgaat. 

informatiebeveiliging-en-privacy-in-het-mbo
Bewustwording van het belang van IBP is belangrijker dan ooit © Dirk-Jan Visser / Kennisnet

Awareness Campagne Award

Om bewustwording te vergroten wordt tijdens de Maand van de Privacy in het mbo een bewustwordingscampagne georganiseerd. Mbo-instellingen worden opgeroepen een eigen campagne - om collega's bewuster te maken van het belang van IBP - te organiseren en deze te delen. De Awareness Campagne Award roept op om jouw campagne kort te beschrijven en de bijbehorende materialen op het platform van het IBP-netwerk te publiceren. De beste en leukste drie campagnes worden genomineerd. Eén campagne zal uiteindelijk de Awareness Campagne Award voor IBP in het mbo winnen.

Update 21 december:
Zadkine Rotterdam wint Awareness Camapagne Award mbo 2017.

MBO Alert! Privacy in de mbo-praktijk

De game 'MBO Alert! Privacy in de mbo-praktijk' helpt je instelling om het bewustzijn rondom het belang van IBP te vergroten. De game biedt onder andere inzicht in het bewustzijn van medewerkers rondom IBP. Ook vertelt de game direct aan welke onderwerpen je meer aandacht zou moeten besteden.

Op meer dan de helft van de mbo-instellingen wordt de game inmiddels gespeeld. Medewerkers die de game gespeeld hebben, ervaren de game als een interessante 'eye-opener'. Door de game te spelen ontdekken zij hoe ze op de juiste manier moeten handelen in allerlei herkenbare praktijksituaties. Wil je de game zelf spelen? Neem voor meer informatie contact op met Kiki de Bondt .

Zeven tips om medewerkers bewuster te maken

Als afsluiting geven wij zeven tips op basis van praktijksituaties, die helaas nog steeds voorkomen. 

Meer informatie

Meer weten over IBP in het mbo? OP saMBO-ICT vind je meer informatie en nieuws over het netwerk IBP in het mbo. Ook vind je daar alle documenten, producten en tools van het Framework IBP in het mbo.

Deel Informatiebeveiliging en privacy in het mbo: hoe alert ben jij?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug