Identitymanagement wordt meestal gebruikt voor het interne accountbeheer (dus voor medewerkers en leerlingen die gebruik maken van ict-diensten). Het kan echter ook worden ingezet voor het beheren van externe toegang, voor bijvoorbeeld ouders. We zetten hieronder een aantal definities op het gebied van identitymanagement en accessmanagement op een rij.

Identitiymanagement en accessmanagement

IAM is de verzamelnaam voor twee componenten: identitymanagement (IdM) en accessmanagement (AM). Deze componenten bestaan ieder ook weer uit twee delen, namelijk een beleidsmatige component en een operationele beheercomponent.

E-mail, kantoorapplicaties, leerlinginformatiesystemen en elektronische leeromgevingen: overal zijn accounts voor nodig. Identitymanagement zorgt voor een veilig en geautomatiseerd accountbeheer. Welke termen zijn belangrijk om te weten?
Eén account voor verschillende organisaties vergroot de gebruiksvriendelijkheid © iStock

Identityfederatie

Een identityfederatie is een verzameling van afspraken tussen verschillende partijen met technische middelen. Deze verzameling van afspraken maakt het mogelijk dat een gebruiker die bij één van deze partijen een account (gebruikersnaam en wachtwoord) heeft, daarmee ook bij de andere organisaties kan inloggen. Als bijvoorbeeld scholen en uitgevers in één federatie zouden samenwerken, dan kunnen leerlingen en leraren op de elektronische leeromgeving (elo) van een uitgever inloggen met het eigen (school) account.

Deelname aan federatie

Om IAM (ofwel deelname aan een federatie) in te richten moeten alle afspraken niet alleen duidelijk zijn, maar ook zijn ingebed in de missie en doelstellingen van de deelnemende partijen. Daarom moeten de eisen, wensen en vooral de problemen van belanghebbenden worden geadresseerd. Zonder deze doelen, problemen en belanghebbenden te kennen, heeft een discussie over IAM weinig zin.

Processen bij identitymanagement

De processen die bij identitymanagement gebruikt worden, zijn:

Regelen van lifecyclemanagement

Vergeet ook niet het lifecyclemanagement van identiteiten en rollen: hoe wordt omgegaan met nieuwe en vertrekkende personen en personen die van functie of taak veranderen?

Deel Identitymanagement: overzicht van belangrijke termen voor accountbeheer

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug