Wil je op school ict inzetten om leerlingen maatwerk te bieden, administratieve lasten van leraren te verlichten of om de onderwijsvisie van je school te ondersteunen, maar loop je ergens tegenaan? Dien dan een versnellingsvraag in bij de PO-Raad en Kennisnet. Je krijgt dan ondersteuning bij het vinden van een oplossing. Ook vind je op PO-Raad.nl oplossingen op vraagstukken van andere scholen uit het po.

Voor versnelde oplossingen voor ict-vraagstukken kunnen schoolbesturen een versnellingsvraag indienen. Een aantal versnellingsvragen is inmiddels afgerond. De kennis en resultaten delen we graag met andere scholen, zodat schoolbesturen niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.

Resultaat 1: leerlingvolgsysteem voor speciaal onderwijs

In het (voortgezet) speciaal onderwijs is behoefte aan een leerlingvolgsysteem (LVS) dat het ontwikkelproces van leerlingen beter in kaart brengt. De huidige LVS'en zijn statisch en bevatten weinig mogelijkheden, terwijl technisch gezien veel mogelijk is. Het schoolbestuur van De Onderwijsspecialisten in Arnhem diende daarom de versnellingsvraag leerlingvolgsysteem voor speciaal onderwijs in.

Hennie Loeffen, lid van het college van bestuur van De Onderwijsspecialisten, vertelt: "Het speciaal onderwijs in Nederland is dun bezaaid. Voor het leveren van een leerlingvolgsysteem is de markt krap. Dat betekent dat we de krachten moeten bundelen en eenduidig keuzes moeten maken."

In samenwerking met andere besturen in het (voortgezet) speciaal onderwijs is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld met de benodigde functionaliteit en eisen voor een leerlingvolgsysteem. Onderdeel van het PvE is een handreiking voor het opstellen van een inkoopuitvraag, die scholen hulp biedt bij de uiteindelijke uitvraag in de markt.

Om de ontwikkeling van leerlingen in het Speciaal Onderwijs te volgen, is een leerlingvolgsysteem essentieel © iStock / Kennisnet

Een ander onderdeel van het PvE is het landelijk doelgroepenmodel. Met dit model kan het (voortgezet) speciaal onderwijs gestandaardiseerd en deskundig in beeld brengen wat leerlingen nodig hebben. De nadruk ligt op wat leerlingen kunnen en hoe zij zich binnen de eigen mogelijkheden maximaal kunnen ontwikkelen. Ook helpt het model het (voortgezet) speciaal onderwijs om met een mond te spreken richting de markt. Benieuwd naar de voordelen van het gebruik van het doelgroepenmodel? Bekijk de video leerlingvolgsysteem voor speciaal onderwijs.

Loeffen: "Het is mooi om te zien hoe onze leerlingen zich ontwikkelen met kansen en mogelijkheden. Je moet alles wat je hebt inzetten om eruit te halen wat erin zit."

Resultaat 2: 'diep leren' stimuleren met behulp van Augmented en Virtual Reality

Diep leren is een intensieve leerervaring die het brein stimuleert om nieuwe informatie beter te onthouden op basis van de tastbare werkelijkheid. Met de technologische ontwikkelingen hebben we er twee nieuwe werkelijkheden bij: Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR).

Stichting Scholennetwerk De Basis wil graag weten hoe met inzet van AR en VR een diepere leerervaring gestimuleerd kan worden. Daarvoor diende zij een versnellingsvraag in gericht op diep leren stimuleren met behulp van AR en VR.

De beantwoording van deze versnellingsvraag resulteerde in een omvangrijke online workshop virtual en augmented reality in het onderwijs. Deze workshop laat zien hoe leraren hun lessen kunnen vormgeven met VR en AR. De workshop is te gebruiken als inspiratiebron, checklist en bronnenverzameling om na te denken over een verrijkte les of project met VR en AR.

Meer weten over virtual reality in het onderwijs? In de publicatie Virtual reality in het onderwijs lees je meer over dit onderwerp.

Virtual Reality kan een diepere leerervaring stimuleren. © iStock / Kennisnet

Resultaat 3: nieuwkomersonderwijs en ict

Op scholen voor nieuwkomers leren kinderen zo snel mogelijk de Nederlandse taal. Hierdoor kunnen zij binnen één tot twee jaar doorstromen naar het regulier onderwijs. De diversiteit van kinderen in deze scholen is vaak groot: sommige kinderen hebben nooit op school gezeten, anderen spreken geen Engels terwijl sommigen al Nederlands onderwijs hebben gehad. De in- en doorstroom van kinderen ligt hoog. Vaak hebben kinderen te maken met trauma's en andere problemen.

In veel gevallen is persoonlijke aandacht erg belangrijk, maar 1-op-1 onderwijs is lastig te realiseren. Ict biedt een goede uitkomst. De Internationale Taalklas in Haarlem startte samen met andere scholen voor nieuwkomers een pilot met tablets en diende de versnellingsvraag ict-inzet voor nieuwkomers in.

De versnellingsvraag van deze scholen resulteert in een Wikiwijsmodule over het invoeren van ict in het nieuwkomersonderwijs, en een stappenplan gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Dit stappenplan helpt scholen bij het implementatieproces van ict in het nieuwkomersonderwijs. Verschillende onderwerpen, zoals visie, vaardigheden, leermiddelen en de inrichting van de ict-infrastructuur, staan hierin centraal.

Dien ook een versnellingsvraag in!

Wil je als schoolbestuur ook versneld een oplossing voor een ict-vraagstuk van jouw school? Of wil je geholpen worden met expertise en procesbegeleiding? Dien dan zelf een versnellingsvraag in bij de PO-Raad. Dit kan op PO-Raad.nl.

Hier vind je ook een overzicht van alle versnellingsvragen. Je kunt er ook vragen ondersteunen die andere schoolbesturen hebben ingediend en video's bekijken waarin zij uitleggen voor welk ict-vraagstuk zij een oplossing zoeken. Kennisnet is het aanspreekpunt voor het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Als onderdeel daarvan helpen wij de PO-Raad met het 'versnellen van ict' in het onderwijs.

Deel Ict-vraagstuk op school? Dien een versnellingsvraag in voor een oplossing

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug