Jaarlijks maken ruim 150.000 leerlingen de overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een overstap die voor de meeste leerlingen soepel verloopt. Maar niet voor iedereen: jaarlijks verloopt de overstap naar het mbo voor ongeveer 8.000 leerlingen niet probleemloos. Dit komt omdat zij bijvoorbeeld geen (bewuste) studiekeuze maken, zich na de zomer niet melden op de mbo-instelling (‘zomerlek’), uitvallen zonder het behalen van een startkwalificatie of switchen van opleiding.

Met de dienst ‘Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo’ (VVA) breng je deze mogelijke schooluitval in kaart en kun je het tegengaan. De overgang naar het mbo zal hierdoor soepeler verlopen.

Wettelijke verplichting

In de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ is een landelijke aanmelddatum van 1 april opgenomen. Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) is een middel om deze wet te handhaven. Vo-scholen, vavo-instellingen en mbo-instellingen zijn verplicht om beperkte informatie over de aanmeldingen van leerlingen met elkaar en met de gemeenten uit te wisselen.

Dit betekent dat de vo-scholen en de vavo-instellingen bij gemeenten moeten aangeven, welke eindexamenleerlingen naar verwachting een mbo-opleiding zullen volgen. De mbo-instellingen moeten de status van de aanmeldingen doorgeven aan de desbetreffende onderwijsinstellingen en/of woongemeenten van de leerlingen. VVA ondersteunt deze digitale informatiestroom in samenwerking met de leerlingadministratiesystemen (LAS) van de scholen.

Met de dienst ‘Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo’ (VVA) breng je schooluitval in kaart en kun je het tegengaan. De overgang naar het mbo zal hierdoor soepeler verlopen © Dirk-Jan Visser

Het Onderwijs serviceregister

“De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: het vo-koppelpunt, het mbo-koppelpunt en het gemeente-koppelpunt. Kennisnet ontwikkelt het vo-koppelpunt VVA in opdracht van de PO-Raad en de VO-raad”, vertelt Leanne van Elsas, projectmanager bij Kennisnet. “Omdat er in de wet een aanmelddatum van 1 april is afgesproken, kan nu de status van aanmelding in het mbo gecontroleerd worden, waardoor mogelijke schooluitval eerder in beeld komt.

“Na het ontvangen van een aanmeldbericht van de mbo-instelling, moet het vo-koppelpunt weten op welke vo-school het bericht moet worden afgeleverd. Daarvoor raadpleegt het koppelpunt het Onderwijs serviceregister (OSR). Dit kun je zien als een landelijk telefoonboek voor het onderwijs.”

Het OSR biedt scholen de mogelijkheid om voor VVA en andere (toekomstige) diensten, zoals Verzuim en RIO, aan te geven welke technische adressen er gebruikt moeten worden voor de uitwisseling van gegevens. Het stelt daarmee scholen in staat om op één centrale plek alle technische adressen te beheren, in plaats van op verschillende plekken.

Aan de slag

Om als school gebruik te kunnen maken van het vo-koppelpunt, moet er voor zowel VVA als OSR een gebruikersovereenkomst met Kennisnet afgesloten worden. Alle schoolbesturen uit het voortgezet onderwijs hebben in maart 2019 hier meer informatie over ontvangen van Kennisnet. De hele onderwijsketen zal in de zomer van 2019 gereed zijn voor het gebruik van VVA, zodat dat de voorziening vanaf schooljaar 2019-2020 beschikbaar is voor scholen.

Meer informatie

Lees meer over de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo en het Onderwijs Serviceregister. 

Deel Ict-voorziening vroegtijdig aanmelden mbo in uitvoering

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug