"We zoeken een dynamisch instrument dat leraren ondersteunt om op een gepersonaliseerde manier aan de slag te gaan met ict. Wat is het huidige competentieniveau, waar werk je naartoe en welke cursussen of middelen zet je in om daar te komen? Dat willen we terugzien in het instrument", vertelt Gerard Langeraert, projectleider namens Alpha Scholengroep.

Ook andere Zeeuwse schoolbesturen hebben hier behoefte aan. Bestaande instrumenten en tools, zoals de iX-ray scan of het TPACK-model, vormen een goede basis, maar sluiten niet precies aan bij de behoefte van de scholen. Daarom diende Alpha een versnellingsvraag in, ondersteund door het merendeel van de coöperatie CPOZ in Zeeland.

Waarom gebruiken we ict in de klas?

Met hulp van twee ict-experts en een procesbegeleider van Kennisnet, zijn Langeraert en Jacco de Jager, bovenschools ict-coördinator van Alpha Scholengroep, gaan brainstormen over de eisen waaraan het instrument dat zij zoeken moet voldoen. "We merkten al snel dat we te veel bezig waren met de details rond het instrument en minder met waarom we het willen", geeft Langeraert aan.

Daarom ging de werkgroep terug naar de kern. Vanuit welke wens zet de school ict in? Daarbij hielden zij rekening met de verschillende rollen in de school. "Ik kijk als bovenschools ict-coördinator anders naar de inzet van ict dan een leraar", legt De Jager uit. "En leerlingen verwachten soms iets anders van ict in de les dan ouders."

Een instrument om ict-vaardigheden van leraren te meten? Deze user stories helpen je op weg
"We zoeken een dynamisch instrument dat leraren ondersteunt om op een gepersonaliseerde manier aan de slag te gaan met ict." © Rodney Kersten / Kennisnet

User stories: een succesvolle methode

Het userstories-format blijkt een succesvolle methode om vanuit de verschillende rollen in de school te kijken naar het gebruik van ict. User stories zijn een handig middel om wensen te verwoorden. Het zijn korte beschrijvingen die heel concreet het belang van een wens weergeven. Ze zijn als volgt opgebouwd: als <rol> wil ik <wens> zodat <beoogd effect>.

Bijvoorbeeld: Als leraar (= rol) wil ik competentieniveaus van vaardigheden inzien (= wens) zodat ik kan bepalen waarin ik me kan verbeteren (= beoogd effect).

"Vergelijk het eens met een bezoek aan de lokale bakker. Je vertelt de bakker niet volgens welk recept hij jouw brood bakt, je vraagt om spelt- of volkorenbrood. Hoe de bakker dat brood bakt, is aan hem. Hij is de expert", zegt Langeraert. "Met user stories is het net zo. Wij vertellen wat wij willen. Een ontwikkelaar heeft het recept."

Duidelijke wensen

Na het formuleren van de user stories over ict op school, ging de werkgroep aan de slag met de user stories voor een instrument. Door de wensen ook hier vanuit verschillende rollen te benaderen, is het voor een ontwikkelaar helder wat de behoefte precies is.

"De brainstormsessie is een waardevolle les geweest. We kunnen onze wensen nu veel beter verwoorden en we zijn zeer tevreden met dit tussenresultaat", vertelt Langeraert. "Maar we zijn er nog niet. Met deze wensenlijst in de hand, toetsen we onze vraag beter aan bestaande instrumenten. Voldoen bestaande instrumenten niet, dan is de wensenlijst een mooie basis voor een mogelijke marktuitvraag", zegt hij.

Hoe werkt een versnellingsvraag?

Een versnellingsvraag is een actuele vraag van meerdere scholen bij de inzet van ict in het onderwijs. Kennisnet en de PO-Raad ondersteunen scholen bij de beantwoording van zulke vragen. De resultaten worden binnen de sector gedeeld zodat andere scholen niet zelf opnieuw op zoek hoeven naar oplossingen van veel voorkomende problemen.

Zelf een versnellingsvraag indienen of alle andere versnellingsvragen bekijken? Lees meer over versnellingsvragen.

De 24 user stories zijn een tussenresultaat van de versnellingsvraag. Het projectteam gaat nog aan de slag met een advies over hoe een instrument dat ict-vaardigheden toetst, het beste ingezet kan worden in de gesprekscyclus.

Downloads

Deel Ict-vaardigheden van leraren meten: deze user stories helpen u op weg

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug