De 'Ict-puzzel voor het onderwijs', die is ontwikkeld in opdracht van Kennisnet en de PO-Raad, is een middel waarmee schoolbesturen in het (primair) onderwijs het gesprek over ict op gang kunnen brengen.

gebruik direct de online ict-puzzel

Download ook de bijbehorende handleiding en het reflectiedocument.

Van zicht naar inzicht

De 'Ict-puzzel voor het onderwijs' duurt ongeveer 2 uur, en bestaat uit 2 fases. In de eerste fase gaat het gesprek van zicht naar inzicht. Hierbij breng je in kaart wat de huidige stand van zaken is van de inzet van ict in je onderwijs, en wat je visie voor de toekomst is.

Janny Kappert en Mirjam Brand demonstreren de 'Ict-puzzel voor het onderwijs': een hulpmiddel dat schoolbesturen helpt om het gesprek over ict op gang te brengen © Kennisnet

In de tweede fase, van inzicht naar inzet, worden concrete actiepunten en prioriteiten geformuleerd. Deze fase levert ook input op voor het implementatie- en investeringsplan, dat elk schoolbestuur in 2016 moet opstellen.

Bouwstenen

De 'Ict-puzzel voor het onderwijs' bestaat uit 24 bouwstenen die gelegd kunnen worden. Die vallen in 3 categorieën uiteen: onderwijs, middelen en organisatie.

In de categorie 'onderwijs' vallen onderwijskundige zaken als 'doorlopende leerlijnen', 'passend onderwijs' en 'didactiek'. Onder middelen worden bijvoorbeeld ict-middelen, zoals 'devices', 'leermiddelen' en 'beheer' verstaan. De organisatorische kwesties rond de inzet van ict worden bijvoorbeeld gevangen in de bouwstenen 'teamontwikkeling', 'verandervermogen', 'roosters' en 'leiderschap'.

Alle punten rond inzet van ict komen aan bod

De kracht van het spel is dat je dankzij de bouwstenen alle punten rond de inzet van ict in het onderwijs binnen je bestuur aan de orde kunt brengen. Niet alle kaartjes hoeven op het bord te worden gelegd, maar er moet wél worden onderbouwd waarom ze eventueel buiten beschouwing blijven.

De Ict-puzzel voor het onderwijs bestaat uit 24 bouwstenen © Kennisnet

Je kunt het kaartje met 'cloud' bijvoorbeeld prima terzijde leggen, als je inderdaad alle ict-voorzieningen lokaal op je school wilt installeren, en niets online gaat doen.

Discussies geven inzicht in visies en meningen

De deelnemers leggen de verschillende bouwstenen aan elkaar en discussiëren daarover. Is het doel van de inzet van ict bijvoorbeeld het verzorgen van 'passend onderwijs'? Prima. Wat komt daar dan bij kijken? Leggen de deelnemers daar meteen de kaart 'leermiddelen' tegenaan, of eerst de kaart 'verandervermogen'? Of juist 'devices'?

De discussie die daarover ontstaat, geeft inzicht in de verschillende visies en meningen die er binnen je bestuur bestaan over de inzet van ict in het onderwijs.

Spel voor minimaal 3 spelers

Het spel is bedoeld voor minimaal 3 spelers: een bestuurder, de ict-coördinator en een schoolleider. De schoolleider is vertegenwoordiger van de werkvloer, de ict-coördinator heeft bij uitstek verstand van de materie.

En de bestuurder kan zorgen dat eventuele acties en veranderpunten, die uit de discussie naar voren komen, daadwerkelijk worden opgepakt. Afhankelijk van de grootte van het bestuur kunnen nog meer mensen aan het spel deelnemen, zoals e-coaches of bijvoorbeeld een directeur bedrijfsvoering.

Gespreksleider stelt kritische vragen

De discussie bij het spel wordt in goede banen geleid door een gespreksbegeleider. Deze stelt kritische vragen en daagt de deelnemers uit hun mening toe te lichten. Om het stellen van open en kritische vragen te bevorderen, kan het goed zijn om een onafhankelijk gespreksleider in te schakelen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld terecht bij een commercieel adviesbureau.

APK-keuring voor je beleid

De 'Ict-puzzel voor het onderwijs' blijkt in de praktijk in veel verschillende situaties te kunnen worden ingezet. Besturen die starten met de inzet van ict op school, gebruiken het spel om hun visie te formuleren. Besturen die al wat verder zijn, gebruiken het spel als APK-keuring voor hun beleid: is de ingeslagen weg een logische, en zijn we niets vergeten?

In alle gevallen is de 'Ict-puzzel voor het onderwijs' een prima hulpmiddel om binnen je bestuur het gesprek aan te gaan over ict in het onderwijs. Je komt zo op een snelle manier tot een breed gedragen visie. Wij wensen je veel inzicht!

Mirjam Brand en Janny Kappert zijn senior adviseur en projectadviseur bij Kennisnet.

Deel Ict-puzzel helpt je schoolbestuur bij het gesprek over ict en onderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug