Aan het einde van een lichte gang in de HAN in Nijmegen, linksaf het iXperium in, staat Marijke Kral, lector van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. "Hier werken lerarenopleidingen van de HAN, het werkveld, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de regio en onderzoekers samen om dit domein verder te professionaliseren", vertelt ze.

Competenties en kwalificaties

De grote ruimte is gevuld met tal van flatscreens, beamers en bovenal digitaal lesmateriaal in alle kleuren en maten. In een hoek werken lerarenopleiders Dennis Rutten en Petran Meertens, beide betrokken bij de activiteiten die in het iXperium plaatsvinden.

Ict in de les op basisschool De Vier Leeuwen in Rotterdam © Anne-Carolien Köhler

"We monitoren steeds waar we nu staan en hoe we de nodige competenties bij studenten verder kunnen ontwikkelen", vertelt Meertens. "De kwalificaties borgen we in het curriculum", vult Rutten aan, "zodat er geen sprake is van vrijblijvendheid bij studenten en docenten."

De eindkwalificaties 'Leren en lesgeven met ict' zijn voor alle studenten van de pabo en lerarenopleiding vo/mbo, opgesteld en vastgesteld. Ze geven aan wat een student aan het eind van zijn opleiding minimaal zou moeten beheersen. "Om dat goed te kunnen vormgeven is professionalisering van docenten nodig", zegt Rutten. "Iedereen steekt op zijn eigen niveau in en maakt elk jaar een professionaliseringsstap. Dat motiveert mensen."

Vertaalslag naar het onderwijs

Meertens vertelt dat sommige opleiders in het begin de noodzaak nog niet zagen. "Of ze waren handelingsverlegen, zoals we dat noemen. Inmiddels is het geïntegreerd in het hele systeem." Lerarenopleiders moeten studenten vooral helpen om de vertaalslag te maken naar het onderwijs. "Ook als studenten al veel kunnen op ict-gebied moeten ze leren hoe ze dat kunnen inzetten in hun vak", aldus Meertens.

Deel Ict-onderwijs op de pabo: 'Durf vragen te stellen om verder te komen'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug