De monitor is tot stand gekomen in samenwerking met saMBO-ICT. 45 van 61 mbo-instellingen deden mee aan de monitor. Uit de monitor blijkt dat er steeds meer vraaggericht wordt gewerkt. Veel mbo-instellingen zetten inzet van technologie op de agenda. Positief is dat personeel en studenten de tevredenheid over de ict-dienstverlening binnen de mbo-instelling waarderen met het cijfer 7. 

Informatiebeveiliging en privacy

Technisch is informatiebeveiliging en privacy (IBP) binnen mbo-instellingen steeds beter geregeld. Daarentegen heeft de bewustwording bij personeel en studenten over het belang van IBP meer aandacht nodig. Dit staat daarom bij veel mbo-instellingen de komende tijd op de agenda. Met het oog op de nieuwe privacyverordening (AVG) moet nog veel werk verzet worden. 

ict-monitor-2017-mbo
De monitor is tot stand gekomen in samenwerking met saMBO-ICT. 45 van 61 mbo-instellingen deden mee aan de monitor. © Dirk-Jan Visser

Vier in balans-monitor

De resultaten uit de 'Vier in balans-monitor' zijn dit jaar onderdeel van de 'Ict-monitor mbo 2017.' Een belangrijke conclusie uit de monitor is dat inzet van ict achter blijft bij de verwachtingen van het schoolmanagement. De ambities van het management zijn groter dan de mogelijkheden op de werkvloer. Opvallend is dat docenten met een rijk repertoire aan didactische werkwijzen, sneller en ruimer ict inzetten in hun onderwijs. Uiteindelijk levert dit meer rendement op.

In de MBO Benchmark valt vanuit financieel oogpunt op dat er veel professionaliteit op het gebied van ict geboden wordt tegen relatief lage kosten.

Over de Ict-monitor mbo 2017

De 'Ict-monitor mbo 2017' is tot stand gekomen met inspanning van velen en vanuit diverse bronnen:

Downloads

Deel Ict-monitor mbo 2017: inzicht in ict-organisatie en ict-gebruik in het mbo

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug