In de Ict-monitor mbo 2015 kan voor het eerst een aantal ontwikkelingen en trends worden ontdekt. Enkele in het oog springende ontwikkelingen zijn:

Inzicht in ict in het mbo

De Ict-monitor mbo 2015 maakt voor instellingen inzichtelijk hoe zij zich op het gebied van ict verhouden tot andere instellingen. De monitor is tot stand gekomen dankzij de medewerking van 27 mbo-instellingen die een digitale vragenlijst hebben ingevuld over hun ict-organisatie, -innovatie, -infrastructuur, -applicaties, -formatie, en -kosten.

De monitor is voor de derde achtereenvolgende keer uitgezet in het mbo en tot stand gebracht in samenwerking met saMBO-ICT en Berenschot. In totaal hebben nu 48 mbo-instellingen aan de monitor meegedaan.

Downloads

Deel Ict-monitor mbo 2015: meer aandacht voor privacy en informatiebeveiliging

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug