Het overkoepelende ict-beleidsplan is per school vertaald naar de eigen situatie. In een filmpje over de aanpak van FIER, vertelt directrice Janneke Grijpma van obs De Oprel dat zij in de middag twee groepen kunnen vormen: een combinatiegroep 1/2/3/4 en een combinatiegroep: 5/6/7/8.

Anders werken door krimp

Door lesmateriaal op de tablet van bijvoorbeeld Snappet, Rekentuin, Taalzee en Got-it worden de verschillende leerlingen toch op maat bediend. In het klassenmanagement vindt een verschuiving plaats. In plaats van stapels nakijkwerk wordt er gekozen voor gericht analyseren en het plannen van interventies ten aanzien van de zorgcyclus in Office 365. Grijpma: "Natuurlijk kunnen we harder gaan werken. We werken al hard. Maar volgens mij moeten we anders gaan werken. Ict is hier een middel voor."

Ict als kans bij krimp bij onderwijsgroep FIER
Door ict als middel te gebruiken om anders te gaan werken worden leerlingen in combinatiegroepen meer op hun eigen niveau bediend © YouTube

Weektaak voor leerlingen

Directrice Gea Betten-Koehoorn van obs Oan't Skipperspypke vertelt dat zij gekozen hebben voor het inrichten van speciale instructielokalen en een grote zelfstandig werkruimte. In de zelfstandig werkruimte kunnen leerlingen op de tablet in hun eigen tempo aan de slag met hun weektaak. Hierbij werken ze met programma's als Rekentuin en Taalzee die zich automatisch aan het niveau van de leerling aanpassen.

Zicht op instructiebehoefte

In het instructielokaal krijgen leerlingen in groepjes per vak heel gericht instructie. De leerkracht kan de resultaten van leerlingen er op het digibord bij pakken, waardoor voor de leerkracht en leerling direct zichtbaar is waar de instructiebehoefte ligt. Ook coördinerend ict'er Teun Meijer, bij obs Oan't Skipperspypke en obs De Oprel, gaat in op de aanpak van FIER

Deel Ict als kans bij krimp bij onderwijsgroep FIER

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug