Het is voor leraren onmogelijk om alle technologische ontwikkelingen bij te benen. Gelukkig hoef je geen digitale alleskunner te zijn om aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. De oplossing zit niet in het op de voet volgen van de laatste trends of kunnen omgaan met elke nieuwe app. Scholen kunnen hun docenten helpen door ze tijd en ruimte te geven een meer overkoepelend technologisch inzicht op te doen, zodat ze in gesprek met de leerlingen kunnen inspringen op de dagelijkse realiteit. De rol van de docent is daarbij meer onderzoekend en flexibel geworden.

Kinderen werken op laptops en luisteren naar fragmenten.
Hoe sluit je op school aan bij de digitale belevingswereld van leerlingen? Dat is een vraag waar veel scholen mee bezig zijn © Dirk-Jan Visser

De volgende vaardigheden kunnen docenten helpen om breed inzicht in nieuwe technologie te krijgen en gemakkelijker aan te sluiten bij de digitale wereld van leerlingen.

Mediawijsheid

Mediawijsheid is: 'het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld'. Zo omschreef de Raad voor Cultuur het begrip in 2005.

Om als docent mee te kunnen doen in een samenleving vol media is mediawijsheid onmisbaar. Vooral door zelf ervaring op te doen op sociale media kan een docent beter begrip opbrengen voor de belevingswereld van leerlingen.

Een van de aspecten van mediawijsheid is beeldgeletterdheid, ofwel begrijpend kijken. Dit is een belangrijke factor in het dagelijks leven van leerlingen, want steeds meer communicatie bestaat uit of is vergezeld van beeld en video - bijvoorbeeld via sociale media, zoals YouTube.

Door de komst van smartphones is bijna iedereen behalve beeldconsument ook beeldproducent geworden. Iemand die beeldgeletterd is, kan de gedachtegang en bedoeling van de maker van een beeld of video doorgronden en leerlingen helpen dat ook te doen.

Ga aan de slag met de workshop Mediawijsheid.

Computational thinking

Computational thinking is niet slechts een ander woord voor programmeren. Het is eerder een manier van denken, waarmee je via technologie grote uitdagingen klein kunt maken en moeilijke oplossingen simpel.

Het is voor docenten vooral belangrijk over deze vaardigheid te beschikken om sneller en gemakkelijker nieuwe technologieën te kunnen begrijpen en in te zetten in de klas. Leren programmeren kan deze manier van denken helpen te ontwikkelen.

Ga aan de slag met de workshop Computational Thinking. 

Informatievaardigheden

Hoewel het zoeken van informatie heel simpel klinkt, zijn we door de almaar toenemende informatiestromen gedwongen om steeds kritischer ermee om te gaan. Leerlingen kijken nog niet altijd kritisch naar de informatie die op ze afkomt via alle digitale kanalen.

Een informatievaardige docent kan informatie beter filteren en bronnen op waarde schatten door het 'Big 6' stappenplan te doorlopen: het probleem definiëren, de zoekstrategie kiezen, informatiebronnen opsporen, de informatie verwerken, informatie van meerdere bronnen samenbrengen en tot slot evalueren.

Ga aan de slag met de workshop Informatievaardigheden.

Onderzoekende benadering

Leerlingen zijn vaak sneller op de hoogte van nieuwe technologieën. De docent kan daarvan gebruikmaken door onderzoekend met hen te werk te gaan. Dat betekent kennisconstructie in samenwerking met de leerlingen, in plaats van alleen kennisoverdracht.

Door vragen te stellen kun je als docent ontdekken wat er speelt in de digitale wereld van leerlingen, daarvan leren en erop inspringen. Bijvoorbeeld:

Vragen over het internetgebruik van leerlingen: 

Vragen over privacy: 

Vragen over sexting: 

Tip: blijf in gesprek met ouders over wat leerlingen digitaal beweegt. Lees hoe je een ouderavond over jeugd en internet organiseert.

Bekijk alle antwoorden op veelgestelde vragen

Dit is één van de artikelen in een reeks die Kennisnet tot stand brengt met de PO-Raad. Bekijk het overzicht van alle artikelen uit de serie 'Vraag & antwoord'.

Deel Hoe sluit de docent beter aan bij de digitale belevingswereld van leerlingen?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug