Door het combineren van deze systemen ben je beter in staat lesmateriaal klaar te zetten, leerprestaties te verantwoorden en efficiënter te werken met roostering en planning.  

Verschillende onderwijsinformatiesystemen

Binnen een onderwijsomgeving onderscheiden we verschillende informatiesystemen:

 1. Elektronische leeromgeving (elo): biedt ondersteuning bij het organiseren en communiceren over het lesproces en bij de overdracht van informatie en lesmateriaal.
 2. Digitaal portfolio: met een portfolio kan een leerling zijn eigen vorderingen bijhouden en presenteren aan begeleiders en medeleerlingen.
 3. Leerlingvolgsysteem- of schooladministratiesysteem: volgt de schoolontwikkeling van een leerling, zoals leerprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 4. Digitale/elektronische leer- en werkomgeving: een elektronische omgeving waarbij de 3 vorige systemen zijn geïntegreerd.
Een elo is een digitale omgeving waarin docenten en leerlingen met elkaar kunnen werken. Naast de elo zijn er andere elektronische informatiesystemen, zoals digitale portfolio's. Combineer deze systemen en haal het meeste uit je primaire- (onderwijzen van de leerling) en secundaire onderwijsproces (organiseren, sturen en verantwoorden)
Leelingen van een internationale schakelklas volgen de les op hun iPad © Felix Kalkman / Hollandse Hoogte

Voordeel van combineren informatiesystemen

Organiseren, sturen en verantwoorden zijn steeds belangrijker wordende secundaire onderwijsprocessen. De samenleving vraagt namelijk steeds meer om verantwoording van activiteiten. De schooladministratie is gebaat bij een goed georganiseerd secundair proces. Vooral wanneer dit proces bijvoorbeeld wordt ondersteund door een elo en leerlingvolgsysteem.

Kernfuncties van elektronische informatiesystemen

Door de verschillende informatiesystemen met elkaar te combineren geef je invulling aan kernfuncties van een overkoepelend elektronische informatiesysteem. Dit zijn de vijf kernfuncties.

 1. Reflecteren en sturen van het eigen leerproces door leerlingen. Bijvoorbeeld door het bijhouden van een portfolio.
 2. Organiseren en begeleiden van het leerproces door docenten. Bijvoorbeeld door het aanbieden van cursusinformatie.
 3. Monitoren en verantwoorden van prestatiegegevens. Bijvoorbeeld het verantwoorden van schoolcijfers en verzuim aan de Inspectie van het Onderwijs en het gebruiken van prestatiegegevens voor organisatieverandering of -verbetering.
 4. Ondersteuning van de schooladministratie. Zoals in- en uitschrijving, roostering en planning.
 5. Communicatie en samenwerking spelen bij al deze functies een belangrijke overkoepelende rol. Hierbij gaat het om ketensamenwerking met publieke partners in de lokale omgeving. Het gaat ook om samenwerking tussen management en leraren, en tussen leraren en leerlingen onderling.

Toekomst: integratie systemen

Voor het primaire onderwijsproces (het onderwijzen van de leerling) kan de elo dienen als ordenend middel voor lesmateriaal. Het secundaire proces (organiseren, sturen en verantwoorden) is ook bij een elo gebaat. Vooral als deze is gekoppeld aan andere administratieve systemen van de schoolorganisatie. In de toekomst zullen systemen meer geïntegreerd raken. Een school zal voor de toekomst moeten denken aan een elo die is gekoppeld is aan administratieve processen. De elo is dan onderdeel van een elektronische informatiesysteem.

Dit artikel is tot stand gekomen met de medewerking van Louis Hilgers en Aad van der Drift van het Zernike College.

Deel Hoe maak je je elo onderdeel van je elektronische informatiesysteem?

Delen
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • E-mail
 • Terug