De Netwerkschool 2.0 is een model voor de inrichting van de moderne mbo-school met als doel: beter middelbaar beroepsonderwijs tegen lagere kosten. Tussen 2010 en 2015 experimenteerden opleidingen van vijf mbo-instellingen - Helicon MBO Velp, ROC Nijmegen, SintLucas, ROC van Twente en het Summa College - met de uitgangspunten van dit model.

Digitale leeromgevingen kunnen bijdragen aan meer keuzevrijheid en flexibiliteit voor leerlingen in het mbo © William Hoogteyling/Hollandse Hoogte

Meer maatwerk

Eén daarvan is meer maatwerk. Een opleiding biedt maatwerk wanneer studenten kunnen variëren in bijvoorbeeld tempo, tijdstip of leerinhoud. Maatwerk leidt aantoonbaar tot een hoger studierendement, minder schooluitval en tevreden studenten.

In de Netwerkschool speelt de digitale leeromgeving een belangrijke rol bij het realiseren van maatwerk. Zo'n digitale leeromgeving bevat alle informatie voor het leren en de organisatie ervan en maakt tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk.

Keuzemogelijkheden en flexibiliteit

In alle Netwerkscholen hebben studenten tegenwoordig keuzemogelijkheden binnen het onderwijsaanbod en wordt er gewerkt met gevarieerde leervormen. Ze kunnen versnellen of vertragen in de opleiding. Deze flexibiliteit wordt ondersteund door  een digitale leeromgeving met leermaterialen, organisatorische informatie en studieopdrachten die 24 uur per dag bereikbaar zijn.

Een deel van het leermateriaal in de digitale leeromgeving van de Netwerkscholen is digitaal: er worden nieuwe technologieën en media toegepast om het leren van studenten te bevorderen en de lesstof voor hen aantrekkelijker te maken.

Drie Netwerkscholen gingen de uitdaging aan om ook zelf digitaal leermateriaal te ontwikkelen, zoals e-learning, kennisclips, weblectures, wiki's, blogs en screencasts. Digitaal leermateriaal past in flexibel onderwijs omdat studenten er tijd- en plaatsonafhankelijk mee kunnen werken.

Passend systeem

De invoering van een digitale leeromgeving start bij de ondersteuningsbehoefte van de verschillende gebruikers. Vervolgens kun je daar een passend systeem bij zoeken.

Gebruikers vinden het vaak lastig om een pakket van eisen op te stellen. Eén Netwerkschool schakelde een extern bureau in om het opleidingsteam hierbij te ondersteunen, omdat de eigen aanpak niet het gewenste resultaat opleverde. Andere Netwerkscholen moesten hun pakket van eisen bijstellen omdat er geen geschikte, en vooral betaalbare, applicaties voor hun wensen op de markt waren.

Ict-vaardigheden

Een digitale leeromgeving wordt gevuld met content. Naast een eenduidig overzicht van het onderwijsaanbod, is daarvoor ervaring met het werken in een digitale omgeving vereist. Vaak hebben docenten hierin een achterstand, soms zelfs weerstand. Onbekend maakt onbemind, ook bij de Netwerkscholen. Scholing bleek een goed instrument om onzekerheden en weerstanden weg te nemen. 

Hetzelfde gaat op voor het werken met digitale werkvormen en het benutten van nieuwe technologieën en media in het onderwijs. Ook deze omslag kwam in de Netwerkscholen pas tot stand na een aanzienlijke investering op het gebied van digitale didactiek en ict-vaardigheden.

Inmiddels zijn veel docenten enthousiast over de mogelijkheden en merken ze dat hun studenten het gebruik van moderne technologieën tijdens en buiten de lessen waarderen.   

Geleerde lessen

Digitalisering van de leeromgeving en leermateriaal maakt het mogelijk flexibel onderwijs aan te bieden. De ervaringen van de Netwerkscholen laten zien dat de invoering van een digitale leeromgeving een complex proces is, waarbij soms weerstand moeten worden overwonnen. Sturing vanuit het management en investeren in scholing en tijd zijn voorwaarden om acceptatie en betrokkenheid te realiseren.

Michaela Zwaan is zelfstandig onderwijsadviseur.

Lees ook: 'Netwerkscholen: zo rooster en plan je maatwerk in het mbo' 

Deel Hoe een digitale leeromgeving bijdraagt aan maatwerk in het mbo

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug