Aan Go-Lab doen instellingen uit 19 landen mee. Wat is het precies?

"Go-Lab is een project om nieuw en enthousiasmerend onderwijs in de natuurwetenschappen aan te bieden, vooral voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen online experimenten uitvoeren. Die vinden plaats in virtuele laboratoria of soms in echte, fysieke laboratoria - maar dan op afstand. We hebben nu een portal met ruim 300 labs van over de hele wereld. Leraren kunnen bij elk lab een eigen leeromgeving maken."

Ton de Jong is betrokken bij Go-Lab, waarmee nieuw en enthousiasmerend onderwijs over natuurwetenschappen mogelijk wordt © Merlijn Doomernik

Wat voor soort experimenten kunnen leerlingen uitvoeren?

"Leerlingen kunnen bijvoorbeeld virtueel een elektrische schakeling bouwen of chemische reacties laten plaatsvinden. In virtuele labs kun je ook zaken in beeld brengen die je in een fysiek experiment niet ziet. Je kunt bijvoorbeeld dynamisch de krachten bij een afgeschoten kanonskogel weergeven. In het echt zie je natuurlijk alleen maar die kogel vliegen.

Soms bestaan die labs ook fysiek: dat noemen we remote labs. Zo hebben we een lab in Stanford waarin je kunt onderzoeken hoe levende eencellige organismen reageren op licht. Je kunt op afstand, via internet, het licht bewegen, en dan via een webcam zien wat het gevolg is.

Hoe is dit project ontstaan?

"Ik ben al 20 jaar bezig met simulaties voor het onderwijs. Zo heb ik een SURF-project gecoördineerd waarin we simulaties gemaakt hebben voor Psychologie. Daarbij kun je bijvoorbeeld zelf voor Pavlov spelen met virtuele honden. Dat project is verkocht aan een Amerikaanse uitgever, die er wereldwijd weer 250.000 licenties van heeft uitgegeven.

Ook in andere EU-projecten, waaraan veel Nederlandse en buitenlandse collega's hebben bijgedragen, zijn onderdelen ontwikkeld die in Go-Lab terugkomen. In dit project komen alle lijntjes uit mijn verleden nu samen. Verder is dit project nu mogelijk omdat de technologie er klaar voor is. Met bijvoorbeeld Javascript en HTML5 kun je experimenten online, web based aanbieden, en ziet het resultaat er grafisch vaak ontzettend goed uit."

En jij bent projectleider. Trots?

"Zeker. Bij een technische universiteit als de onze willen we altijd 3 dingen. In de eerste plaats zijn we wetenschappelijk geïnteresseerd in hoe leren nu precies plaatsvindt en hoe we dat kunnen ondersteunen. Verder willen we nieuwe technologieën ontwikkelen en dingen maken die in de praktijk gebruikt worden. Dit project heeft dat allemaal. De Go-Lab portal heeft nu bijna 10.000 sessies per maand en meer dan 7.000 unieke gebruikers. En we zien die aantallen snel stijgen.

We willen het project in de nabije toekomst gaan uitbreiden door er commerciële partners bij te betrekken. De EU betaalt het tot nu toe, dus het gebruik van de labs moet gratis zijn. Maar misschien kunnen we er een verdienmodel bij bedenken waardoor het voor commerciële laboratoria interessant wordt om mee te doen."

Tips om als leraar gebruik te maken van Go-Lab

Ton de Jong geeft de volgende tips aan leraren om gebruik te maken van Go-Lab.

  1. Deel ervaringen. "Je hoeft niet alles zelf uit te vinden. Er zijn een tutoring- en gebruikersforum op Go-Lab en een gebruikersgroep op Facebook."
  2. Maak gebruik van 'flipping the classroom'. "De labs zijn webbased, dus leerlingen kunnen er ook thuis mee aan de slag. Bijvoorbeeld als voorbereiding op een les: flipping the classroom is mogelijk."
  3. Laat je verrassen. "Je kunt zoeken naar een lab dat precies past bij je les, maar je kunt ook kijken welke labs er over bepaalde onderwerpen beschikbaar zijn. Laat je gerust verrassen."

De Jong sprak op 15 juni 2016 op de Onderzoeksconferentie in Amersfoort. Wetenschappers presenteren op deze jaarlijkse conferentie van Kennisnet en het NRO recente onderzoeken op het gebied van onderwijs en ict.

Dit is een verkorte versie van een uitgebreid interview dat op 15 juni ter gelegenheid van de Onderzoeksconferentie is gepubliceerd in een speciale brochure.

Rob Voorwinden is freelance journalist.

Deel 'Go-Lab biedt enthousiasmerend onderwijs over natuurwetenschap'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug