De afgelopen tijd belandde ik een paar keer in discussies over ict-basisvaardigheden van leraren. Eigenlijk is dat al jaren regelmatig onderwerp van gesprek; onder andere bij netwerken van bovenschoolse ict-coördinatoren. Meestal komen leraren er in zulke gesprekken niet zo positief van af...

Laten we voorop stellen dat de meeste juffen en meesters bekwame professionals zijn. Op hun pedagogisch-didactisch handelen is niet veel aan te merken. Maar óók in het onderwijs heeft de digitalisering een vlucht genomen.

Om de ict-bekwaamheid van leraren te vergroten, zouden scholen moeten inzetten op scholing die aansluit bij de dagelijkse onderwijspraktijk, vindt Tessa van Zadelhoff © Robin Utrecht/Hollandse Hoogte

Weinig specifieke scholing

Door die digitalisering kregen leraren de afgelopen 10 jaar steeds vaker te maken met digitaal leermateriaal, devices in de klas, een digitaal leerlingvolgsysteem, een ouderportal, een intranet, online registratiesystemen en de cloud. En is dat op jouw school nu nog niet zo ver, dan gebeurt dat vast in de komende jaren. Toch wordt hier in het onderwijs meestal maar weinig specifieke scholing op ingezet.

Jeuk van Digitaal Rijbewijs Onderwijs

Wat scholing betreft was het 10 jaar geleden redelijk gewoon om te kiezen voor het Digitaal Rijbewijs Onderwijs (DRO). In een aantal modules kwam, naast basiskennis over de computer, vooral veel oefenstof aan bod over het Office-pakket: Word, Excel, PowerPoint en zelfs Access; waarin je leerde hoe je semi-professionele databases bouwde.

Regelmatig spreek ik collega's die nog steeds jeuk krijgen als ze de afkorting 'DRO' horen. Waarschijnlijk heeft dat ermee te maken dat het pakket niet goed aansloot op de dagelijkse onderwijspraktijk van toen, en zeker niet op de huidige praktijk.

Onderwijs heeft te maken met andere digitale omgevingen

Ik ontken niet dat het handig is als je weet hebt van applicaties als Word en Excel. Maar intussen hebben we met andere digitale omgevingen te maken. En het is waarschijnlijk nuttiger als leraren hier goed mee uit de voeten kunnen. In mijn rol merk ik dat het handig is als collega's kennis hebben van de volgende zaken:

Dit is een flinke lijst dingen die je als leraar moet kennen en kunnen. En als computers niet je hobby zijn, dan kan het best zijn dat je er inmiddels als een berg tegenop ziet om je te verdiepen in al deze zaken.

Wat mag er van leraren worden verwacht op ict-gebied?

En dan komen we tot de kern. Het zou helpen als we beter weten wat er van leraren verwacht mag worden als het gaat om de inzet van technologie in het onderwijs. Kijk naar het model digitale geletterdheid. Dan zie je dat vaardigheden als mediawijsheid, informatievaardigheden, basisvaardigheden ict en computational thinking noodzakelijk worden geacht voor onze leerlingen om te kunnen leven, leren en werken in de 21e eeuw. Maar geldt dat dan ook niet voor onze leraren?

'Op een nieuw Digitaal Rijbewijs zitten we niet te wachten'

Als we duidelijk krijgen wat we van leerkrachten verwachten op het gebied van digitale geletterdheid, kunnen we effectiever aan de slag. En dan het liefst op een manier die past bij eigentijds onderwijs. Op een nieuw Digitaal Rijbewijs Onderwijs (DRO) zitten we namelijk niet te wachten...

Tessa van Zadelhoff werkt ruim 20 jaar in het basisonderwijs. Sinds januari 2013 is ze projectleider onderwijsinnovatie bij de Stichting PRODAS met daarin 25 basisscholen. Deze stichting heeft een Ontdeklab waar leerkrachten met hun klas welkom zijn om kennis te maken met onderwerpen als ict-werkvormen, programmerenmaakonderwijsmediawijsheid en 21e eeuwse vaardigheden.

Deel 'Geef ict-bekwaamheid een belangrijkere plek in de gesprekkencyclus'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug