De peiling werd gehouden in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er namen 700 leraren en leidinggevenden aan deel.

Andere veelgenoemde redenen zijn:

Uit de peiling van Kennisnet blijkt onder andere dat scholen tablets en laptops inzetten voor het bieden van onderwijs op maat
Uit de peiling van Kennisnet blijkt onder andere dat scholen tablets en laptops inzetten voor het bieden van onderwijs op maat © Kennisnet

Gebruik stijgt, ervaringen overwegend positief

In de peiling is gevraagd hoe vaak en hoe lang tablets en laptops worden gebruikt, wat ermee gedaan wordt en wat de ervaringen ermee zijn. Enkele uitkomsten:

Het beeld dat naar voren komt uit deze peiling komt overeen met de uitkomsten van de Vier in balans-monitor, ons tweejaarlijkse onderzoek naar de inzet en opbrengsten van ict in het onderwijs dat afgelopen zomer verscheen.

Tablets en laptops vooral voor onderwijs op maat

Het kunnen bieden van onderwijs op maat is de belangrijkste reden voor scholen om tablets of laptops in te zetten. De PO-Raad ziet dat digitaal leren steeds belangrijker wordt. "Met digitaal lesmateriaal wordt het steeds beter mogelijk leerlingen op maat les te geven zodat alle leerlingen hun talenten kunnen ontplooien", aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad geeft aan: "De inzet van tablets en laptops voor het onderwijs in de klas is nog volop in ontwikkeling en er is nog veel winst te behalen. Kennisdeling is belangrijk, zodat docenten zowel binnen als buiten de eigen school van elkaar kunnen leren wat wel en niet werkt. En als sectororganisatie stimuleren we de markt om te zorgen voor een kwalitatief sterker aanbod van digitaal leermateriaal dat beter aansluit op de behoeften van docenten."

Jan Bartling, algemeen manager van saMBO-ICT zegt: "Wij herkennen het beeld dat studenten veelal zelf een laptop of tablet hebben. Deze worden in het mbo vooral gebruikt in beroepstoepassingen, voor ondersteuning en voor trainingen. In het mbo is al veel flexibiliteit, docenten zoeken vooral mogelijkheden om met ict het onderwijs aantrekkelijker te maken."

Toine Maes, algemeen directeur van Kennisnet: "Ict speelt een rol bij het bieden van maatwerk doordat het leerlingen individuele feedback kan geven en oefeningen aan kan passen. Nu er meer en meer digitaal geleerd wordt, heeft het onderwijs behoefte aan goed digitaal leermateriaal dat deze feedback kan geven en dat deze flexibiliteit in zich heeft. De uitkomsten van deze peiling bevestigen dat. Hier ligt een mooie uitdaging voor de aanbieders van dat materiaal."

Infographic

De resultaten van de peiling zijn hieronder te downloaden in een overzichtelijke infographic.

Downloads

Deel Gebruik tablets in het onderwijs blijft stijgen

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug