1. Vraag uitdrukkelijk toestemming

Een foto waarop een leerling herkenbaar in beeld is, zegt iets over de leerling. Die foto is een persoonsgegeven. Wil de school een foto van een leerling op de schoolwebsite zetten? De privacywetgeving eist dat daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor wordt gevraagd. 

Soms vraagt een school geen toestemming, maar wordt er aan ouders gemeld dat ze bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van foto's. Vanaf mei 2018 gelden er strengere Europese privacyregels. Dan is het vragen van duidelijke en specifieke toestemming verplicht.

2. Kom elk jaar terug op de afspraak

Scholen gaan verschillend om met het vragen van toestemming. Meestal wordt de toestemming geregeld bij de inschrijving van de leerling. Maar het is de bedoeling dat de school jaarlijks terugkomt op de gemaakte afspraak. Het is noodzakelijk bij het begin van de schooljaar even aandacht te besteden aan de gemaakte keuze van de ouders. Dan kan eenvoudig in een brief of nieuwsbrief ('wilt u uw toestemming intrekken, loop dan even langs bij …').

3. Geef ouders toegang tot de foto's

Het kan een hele uitdaging zijn voor scholen om ieder jaar toestemming te vragen aan ouders. Met de nieuwe Europese privacywet is daar vanaf mei 2018 geen ontkomen meer aan. Het regelen van toestemming kan ook praktisch worden aangepakt. Geef ouders bijvoorbeeld toegang tot de foto's, zodat zij weten welke foto's er worden gemaakt en gebruikt. 

Mijn advies: beveilig de foto's op je schoolwebsite en geef ouders toegang met een (eenvoudig) wachtwoord. Het is handig om die toegang - bijvoorbeeld - tegelijk te regelen met een account voor de digitale nieuwsbrief.

Ouders zwaaien leerlingen uit die op schoolreis gaan © Sabine Joosten Fotografie/Hollandse Hoogte

4. Van Facebook tot folder: vraag specifiek toestemming

Ouders moeten weten waar ze toestemming voor geven als de school foto's wil gebruiken. Dat moet bij het toestemmingsformulier worden verteld. Bij sociale media is het verstandig apart toestemming te vragen voor het gebruik van een foto. Een foto op Facebook of Twitter wordt niet meer op de site van school, maar - in dit geval - in  Amerika opgeslagen.

Ook voor een folder, kalender of schoolgids kun je het best apart toestemming vragen. Vooraf regelen kan vragen achteraf voorkomen. Vraag dus niet ieder jaar om algemene toestemming ('ja, ik geef toestemming om foto's van mijn kind op de site van de school te zetten'), maar vraag specifieke toestemming ('ja, ik geef toestemming voor 1. de website ja/nee, 2. sociale media ja/nee, 3. de schoolgids ja/nee, 4. de nieuwsbrief ja/nee).

5. Geen toestemming is geen publicatie

Als ouders geen toestemming hebben gegeven voor gebruik van foto's, dan zorgt je school er natuurlijk voor dat de foto's niet op internet verschijnen.

Meer weten?

De VO-raad heeft samen met Kennisnet de leidraad 'Omgaan met online verspreiding van ongewenste beelden van leerlingen en/of personeel' opgesteld. Scholen kunnen deze leidraad gebruiken om verspreiding van ongewenste beelden te voorkomen en aan te pakken.

Lees ook ons artikel 'Foto's gebruiken? Dit moet je weten over privacy, portretrecht en auteursrecht'. In het artikel 'Alle privacyhulpmiddelen voor scholen op een rij' vind je onder andere een voorbeeldbrief voor het vragen van toestemming aan ouders. 

Downloads

Deel Foto's van leerlingen gebruiken? Zo mag het wel

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug