In de veranderende wereld neemt de kans op ongelijkheid toe, merkt Ewald van Vliet. Als bestuursvoorzitter van onderwijskoepel Lucas Onderwijs is hij verantwoordelijk voor zevenenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en drie regio's voor voortgezet onderwijs met in totaal zesentwintig vestigingen.

Verschillen nauwelijks in te halen

Niet alleen heeft de onderwijsinspectie in een rapport cijfermatig onderbouwd dat de het geval is; zelf ziet Van Vliet ook in de praktijk dat de verschillen tussen kinderen die wel en niet digitaal vaardig zijn, steeds verder toenemen. "Er zijn kinderen die voor het eerst op school komen en nog nooit een computer hebben gezien," illustreert hij. In andere wijken ziet hij juist leerlingen die op hun vierde in staat zijn zelfstandig een computer te bedienen en zaken kunnen opzoeken op internet. "Die verschillen zijn niet of nauwelijks in te halen," zegt Van Vliet. "Die nemen eerder toe dan af

 

De verschillen tussen kinderen die wel en niet digitaal vaardig zijn, nemen toe © Anne Carolien Kohler

De verschillen hebben onder meer te maken met de opleiding van ouders, maar dat is niet alles. Ook hun functie- en salarisniveau speelt mee. In de resultaten van leerlingen is dat volgens Van Vliet niet één-op-één terug te zien: "Maar de verschillen zijn zeer duidelijk waarneembaar. Dan gaat het niet alleen over taalvaardigheid, maar ook om digitale vaardigheden."

Nadenken over kansen

Dit ziet hij als een gevaarlijke ontwikkeling: "Ik ben geen socioloog, maar als we naar de geschiedenis kijken, dan zien we dat zulke grote verschillen vaak het recept zijn voor maatschappelijke ellende." Daarom vindt hij het belangrijk dat het onderwijs nadenkt over manieren om alle kinderen zoveel mogelijk de kans te geven zich te ontwikkelen. "We moeten er in elk geval voor zorgen dat kinderen die digitale vaardigheden niet van huis uit meekrijgen, het in ieder geval op school meekrijgen.

"Als voorbeeld van het positieve effect dat dit kan hebben, haalt hij 'De Populier' aan. Op deze middelbare school in Den Haag kregen leerlingen de mogelijkheid te experimenteren met digitale mogelijkheden zoals programmeren, een robot bouwen, of het gebruik van een 3D-printer, met zeer positieve resultaten tot gevolg.

Digitale ervaringen meegeven

Omdat we niet weten hoe de digitale mogelijkheden zich in de toekomst ontwikkelen en welke computerprogramma's en welke vaardigheden daarbij nodig zijn, geeft hij de volgende tip: "Geef kinderen zoveel mogelijk digitale ervaringen. Niet als einddoel, maar als route, als weg naar de digitale vaardigheden."

Beluister de podcast met Kennisnetexperts

Beluister hieronder de podcast over digitale geletterdheid in het Openbaar Onderwijs Groningen of abonneer je via iTunes op de podcasts van Kennisnet.

Lucas Onderwijs, digitale vaardigheden en kansengelijkheid

Deel Ewald van Vliet (LucasOnderwijs) over digitalisering en ongelijkheid

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug