In het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt Entree Federatie inmiddels veel gebruikt. Maar ook in het primair onderwijs (po) stijgt het aantal gebruikers dagelijks.

Gebruik Entree Federatie groeit

De verwachting is dat leerlingen en docenten in schooljaar 2017-2018 jaarlijks zo'n 60 miljoen keer zullen inloggen via Entree Federatie. Mede omdat deze zomer grote elo-leveranciers, zoals Magister en It's Learning, volledig overstappen op dit systeem. Reden genoeg voor Kennisnet om een aantal scholen te bezoeken en te toetsen hoe het inloggen met Entree Federatie in de praktijk verloopt. 

Entree Federatie zorgt voor toegankelijkheid digitale leermiddelen
Entree Federatie zorgt voor toegankelijkheid digitale leermiddelen © Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Het gebruik in de praktijk

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

Inloggen

Bij een aantal scholen werkt het inloggen niet altijd naar tevredenheid. Eén van de belangrijkste reden hiervoor, is het gebrek aan communicatie over het inlogproces binnen de school.

Zo komt het geregeld voor dat een ict-coördinator niet weet welk digitaal lesmateriaal een docent gebruikt, omdat de docent dit niet meldt bij de ict-coördinator. Dit resulteert in een ontbrekende link binnen de elo, waardoor eenmalig inloggen niet mogelijk is. Docenten doen er daarom goed aan om de ict-coördinator tijdig in te lichten, zodat er een linkje geplaatst kan worden in de elo of het schoolportaal.

Verbeterpunten inlogscherm

Uit de praktijk blijkt ook dat het inlogscherm enkele aandachtspunten heeft, om het inloggen makkelijker te maken.

Kennisnet werkt daarom samen met dienstaanbieders aan het gebruik van eenduidige termen en logo's.

Inzicht om te verbeteren

Jean Paul Jo, relatiemanager bij Kennisnet: "Het bezoeken van scholen geeft ons inzicht in het gebruik van Entree Federatie in de praktijk. Ict-coördinatoren en docenten leggen de vinger vaak precies op de zere plek. Dit helpt ons bij het verbeteren van de dienst en het geven van simpele tips voor het optimaliseren van het inlogproces."

"Om ervoor te zorgen dat nog meer aanbieders van digitaal lesmateriaal en/of diensten aangesloten worden op Entree Federatie, zou een school de uitgever kunnen vragen om contact op te nemen met Kennisnet. De dienst is gratis en wij bieden ondersteuning bij het technische proces," aldus Jean Paul Jo.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33.

Deel Entree Federatie: ervaringen uit de praktijk

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug