In de zomervakantie stappen ook de grote leveranciers van de elektronische leeromgeving (elo) Magister en Itslearning volledig over op Entree Federatie. Scholen die gebruik maken van deze elo's, moeten Kennisnet vóór deze zomervakantie toestemming geven om namens hen de verstrekte gegevens te delen. "Als iedereen via Entree Federatie gegevens uitwisselt, is dat efficiënt en overzichtelijk," zegt Tony Heemskerk van de Stichting Beter Digitaal Leren.

Direct toegang tot digitale lesmethodes

Directe Toegang is een initiatief van Stichting Beter Digitaal Leren, waarbij alle grote uitgevers, elo-leveranciers en distributeurs van leermiddelen in het vo zijn aangesloten. Door de techniek krijgen scholen toegang tot een groot aanbod digitale lesmethodes en educatieve content.

'Entree Federatie' binnenkort de enige route in het vo © Roel Burgler / Hollandse Hoogte


Om toegang te krijgen, of om het lesmateriaal te gebruiken, moeten scholen een aantal gegevens uitwisselen met de betreffende uitgever, elo-leverancier en/of distributeur. "Deze uitwisseling gebeurt nu nog via twee systemen - Entree Federatie en Eduroute - maar we gaan nu helemaal over op Entree Federatie", legt Tony Heemskerk uit - programmamanager van de Stichting Beter Digitaal Leren.

Ook de grote elo-leveranciers Magister en Itslearning - die nu nog (deels) gebruik maken van Eduroute - stappen vóór het schooljaar 2017-2018 volledig over op Entree. Voor de elo-leveranciers die al geruime tijd gebruik maken van Entree Federatie; zoals SOMtoday, OpenEdu, Peppels en N@tschool, verandert er niets."

Voordelen van Entree Federatie

Een belangrijk voordeel van de migratie naar Entree Federatie is dat de anoniem gemaakte persoonsgegevens van leerling en docent, afkomstig uit de nummervoorziening, kan worden uitgewisseld. Ook is de optimale bescherming van persoonsgegevens gegarandeerd. Het uitwisselen van deze gegevens via Entree gebeurt veilig en betrouwbaar. 

"Voor de scholen zijn dit de belangrijkste voordelen", aldus Anne Goris, beleidsadviseur Informatiemanagement bij de VO-raad. "Daarbij is Entree Federatie een publieke, onafhankelijke dienst. Dit betekent dat de sectorraden en het ministerie erover mee kunnen praten en – als dat nodig is – zeggenschap kunnen uitoefenen. Scholen met Entree Federatie behouden keuzevrijheid: wisselen van elo is bijvoorbeeld geen probleem." 

Toestemming scholen nodig 

De volledige overstap op Entree Federatie betekent dat de betreffende vo- scholen (opnieuw) toestemming moeten geven aan Kennisnet, de leverancier van Entree. Dit moet om de door hen verstrekte leerlinggegevens uit te wisselen met de uitgevers, elo-leveranciers en distributeurs. Voor toestemming moeten scholen die werken met Itslearning en Magister een formulier invullen, dat ze binnenkort ontvangen van hun  elo-leverancier. 

Heemskerk: “Dit formulier noemen we een ARP: Attribute Release Policy. Attributen zijn kenmerken van gebruikers, zoals naam en klas. "Met de ondertekening van het ARP-formulier geven scholen Kennisnet toestemming om – op een versleutelde, veilige manier – gegevens te delen. "Zonder deze toestemming beschikken distributeurs en uitgeverijen niet over de juiste gegevens om de leermiddelen te leveren en de toegang Single Sign On (met één wachtwoord) te realiseren", aldus Goris. "Het is belangrijk dat scholen het formulier direct tekenen en zo snel mogelijk – maar in ieder geval vóór de zomer – retourneren aan Kennisnet.”

Samenwerking in de keten

De migratie naar Entree Federatie komt voort uit de afspraken binnen het publiek-private platform Edu-K. In dit platform werken de sectorraden en het ministerie van OCW samen met alle partijen die betrokken zijn bij het onderwijs, aan een goed functionerende educatieve keten.  

Meer informatie

Neem voor meer informatie over Entree Federatie contact op met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33 of je elo-leverancier.

 

 

Deel Entree Federatie binnenkort de enige route in het vo

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug