De meeste leraren en leerlingen die deelnamen aan de pilot zijn enthousiast over Birdy. Leraren werken dankzij de elo meer gedifferentieerd in de klas. Voor sommige leraren was het werken in een elo een hele uitdaging vanwege de nieuwe didactische mogelijkheden.

Actief leergedrag

Leerlingen vinden het werken in Birdy uitdagend en ze worden gestimuleerd tot meer actief leergedrag. Door de sociaal elektronische leeromgeving leren ze meer op hun eigen niveau. Ook leren ze geleidelijk de regie over hun leerproces te krijgen. Dat is mogelijk als de leraren wat meer 'op hun handen gaan zitten' en de sociale elo inzetten om beter te reflecteren op de leerprestaties. Uit de pilot blijkt dat juist dit laatste een krachtig antwoord is op de roep om meer passend onderwijs.

Nieuwe mogelijkheden

Obs De Cocon uit Alkmaar was één van de basisscholen die deelnamen aan de pilot. De school heeft de elo het meest uitgebreid ingezet. De nascholing van de leraren is afgestemd op het gebruik van Birdy. Karin Donkers, schoolleider van De Cocon: "Na er een jaar mee te hebben gewerkt en de leraren te hebben getraind zijn we tot de conclusie gekomen dat Birdy uitstekend past bij onze leerlingen en ons onderwijs. We hebben allerlei nieuwe mogelijkheden ontdekt. We gaan het nu in de groepen 6, 7 en 8 gebruiken om passend onderwijs vorm te geven".

Een elo kan een antwoord zijn op het veranderende leerlandschap. Hoe sluit de school aan op de nieuwe beeldende en interactieve manier waarop leerlingen informatie verwerken? Tien basisscholen onderzochten het. Wat zijn de ervaringen met het gebruik van de elo Birdy en wat zijn de resultaten?
Birdy onderscheidt zich van alle andere elo's doordat de leerling en het leerproces centraal staan © YouTube

Succesvoorwaarden

De ervaringen met Birdy zijn positief, maar de invoering van een elo ging bij de deelnemende scholen niet zonder slag of stoot. Uit de pilot bleek dat er enkele belangrijke succesvoorwaarden zijn.

Elo: veranderingsproces voor school

Het kan één tot twee jaar duren voordat de school de meerwaarde van een elo ervaart. Uit het traject dat alle Birdy-pilotscholen hebben doorlopen is duidelijk geworden dat het invoeren van een elo een veranderingsproces is waar een school aan moet wennen. Met name één met een sterk didactisch concept.

Samen doen

Het is een intensief traject wat beroep doet op enthousiasme en doorzettingsvermogen van de leraren. Meestal voert men Birdy eerst in voor de groepen 7 en 8 en daarna voor groep 6 waardoor er in totaal 4 á 6 leraren bij betrokken zijn. Hoe groter deze groep leraren, hoe groter de mogelijkheid kennis te delen. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden om leerlingen in verschillende niveaugroepen (zelfs bij andere scholen) te laten meedoen. Dat 'samen doen' heeft een positieve invloed op het resultaat.

De Birdy Case

Na een jaar is de balans opgemaakt en heeft CSS Breda uit alle ervaringen de  Birdy Case geschreven. In de Birdy Case zijn het doel, de missie en de ervaringen uit de pilot beschreven. Daarnaast zet CSS Breda in de Case uiteen hoe een school Birdy kan invoeren. Ook is te lezen hoe leraren getraind worden in het werken met Birdy. Het geeft scholen een goed beeld van wat de impact is van het inzetten van een elo.

Deel Elo in het po: antwoord op het veranderende leerlandschap

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug