Michael van Wetering is auteur van het Kennisnet Trendrapport 2016-2017
Michael van Wetering is expert innovatie met ict en ict-infrastructuur bij Kennisnet en auteur van het Kennisnet Trendrapport © Kennisnet

Wat kunnen schoolleiders en -besturen van dit rapport verwachten?

"Het maakt inzichtelijk welke technologieën ze kunnen gebruiken voor het realiseren van hun onderwijsmissie. Het gaat dieper in op relevante technologische trends, zoals cloudcomputing, big data en learning analytics. De bijbehorende analyses, adviezen en instrumenten kunnen scholen helpen bij het opstellen van hun meerjarige ict-plan en een slimme investeringsagenda."

Hoe ben je tot die selectie van trends gekomen?

"Daarvoor heb ik me gebaseerd op de Hype Cycle van Gartner. Die brengt in kaart hoe een nieuwe technologie de hele cyclus doorloopt van belofte tot geaccepteerd product. Hoe dichter de fase van 'volwassenheid' is genaderd, hoe duidelijker de impact op het onderwijs. Aan de hand van de Hype Cycle kunnen scholen bewuste ict-keuzes maken. Wat is het juiste moment om een bepaalde technologie in te zetten?"

Wat aan het begin van de Hype Cycle staat, kun je beter nog niet adopteren?

"Niet per definitie. Zo is digitaal toetsen nog niet rijp voor brede inzet, maar wordt het in ons land wel al bij wet ingevoerd. De overheid verwacht dat het veel gaat opleveren en vindt het het risico waard om er vroeg mee te beginnen. Ook als school kun je er bewust voor kiezen om te investeren in een technologie met een hoog risico, maar ook een hoog rendement. Al moet je natuurlijk wel je maatregelen nemen om dat risico te managen."

Wat kunnen nieuwe technologieën concreet betekenen voor scholen?

"Ze helpen bij het waarmaken van hun onderwijsambitie, zoals differentiëren met behulp van ict. Als een school in een eerder stadium wil weten hoe een individueel kind ervoor staat en daarop wil kunnen inspelen, dan is digitaal leermateriaal als Rekentuin of een adaptief onderwijsplatform als Snappet daar heel behulpzaam bij.

"Maar met het vaststellen van zo'n ambitie ben je er nog niet. Je kunt het er als schoolbestuur wel over eens zijn dat je Chromebooks wil invoeren, maar dan moet je je ook bewust zijn van het scenario dat daaraan vastzit. Dat je wifi op orde moet zijn, bijvoorbeeld, en wat de bijbehorende investeringen zijn. Dat gesprek moet je gezamenlijk heel bewust voeren. Voor die dialoog is het Trendrapport een leidraad."

Kun je het rapport ook naast je neerleggen?

"Dan doe je jezelf als school tekort. Hoe je ook denkt over de toepassing van technologie in het onderwijs, je moet je standpunt goed kunnen onderbouwen. En dat is een proces dat elk bestuur bewust moet doormaken. Samen een ict-plan maken en daar een investeringsplan aan hangen, zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn als het opstellen van een begroting.

"Daarbij moet iedereen aan boord zijn, al is het wel belangrijk dat je de verschillen tussen de scholen in je bestuur blijft erkennen. Dat kan door te kiezen voor een gefaseerde invoering van ict-voorzieningen bij de afzonderlijke scholen."

Hoe dwingend zijn de adviezen in het rapport?

"Laat ik het zo zeggen: het is een goed onderbouwd document. Het schetst de bewegingen in de technologische wereld zonder in speculaties te vervallen. Ik zou de adviezen dan ook niet vrijblijvend willen noemen. Als je bijvoorbeeld digitaal leermateriaal aanschaft, zitten daar analytics aan vast, en moet je dus beslissen welke data je wilt verzamelen op school. Het is zaak dat je daar gezamenlijk gedragen afspraken over maakt, maar welke, dat is aan de school zelf."

Pam van der Veen is freelance journalist

Downloads

Deel 'Een investeringsplan maken voor ict zou vanzelfsprekend moeten zijn'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug