Voor digitale documenten bestaat een grote diversiteit aan systemen. Op dit ogenblik bestaat een groot deel van de archieven nog uit papier. Kennisnet, saMBO-ICT en de FSR (het facilitair samenwerkingsverband van de roc's) werken samen om instellingen te helpen hun documentmanagement en archivering beter in te richten en te digitaliseren.

Nieuwe inzichten documentmanagement

Alle nieuwe inzichten en instrumenten op dit gebied zijn gebundeld in de brochure 'Documentmanagement in het mbo'. De brochure gaat in op de vraag wat instellingen met documentmanagement willen bereiken. En hoe het invoeren of doorontwikkelen van documentmanagement binnen een instelling aangepakt kan worden. Ook vind je er best practices.

Concrete instrumenten

Het afgelopen jaar is er veel energie gestoken in de ontwikkeling van concrete instrumenten, die instellingen in de praktijk kunnen toepassen. Deze instrumenten zijn inmiddels ontwikkeld en in verschillende bijeenkomsten getoetst en besproken. Aan de hand van de hier besproken instrumenten willen we instellingen helpen bij het maken van keuzes ten aanzien van de inrichting van documentmanagement en archivering.

Downloads

Deel Documentmanagement in het mbo

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug