Digitale toetsen worden steeds vaker ingezet op school. Van eenvoudige formatieve quizjes, zoals Kahoot en Quizlet, tot toetsen via programma's als Wintoets, Quayn of Learnbeat. Ook de eindtoets voor groep 8 wordt steeds vaker digitaal afgenomen.

Door het vrijgeven van de 'markt' voor eindtoetsen, onder regie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), bieden partijen als Diataal, AMN en A-VISION de eindtoets digitaal aan. Scholen vragen zich steeds vaker af hoe ze digitaal betrouwbaar toetsen. Juist tijdens deze belangrijke toetsmomenten mag er niets misgaan! Dit artikel beperkt zich tot de technische randvoorwaarden om veilig, zonder verstoringen digitaal te kunnen toetsen.

Om veilig digitaal te toetsen is nogal wat nodig, zoals een snelle en veilige internettoegang, voldoende devices en betrouwbare wifi of netwerkaansluitingen. Ook is informatiebeveiliging belangrijk en de software moet werken op de devices.

Verantwoorde afweging tussen toets, device en infrastructuur

Scholen kunnen centraal devices inkopen voor gebruik in de klas (vaak allemaal dezelfde devices) of leerlingen nemen zelf hun device mee (Bring Your Own Device of BYOD). Welke devices in gebruik zijn op school, heeft invloed op de keuze voor toetssoftware - of andersom als de school nog geen keuze heeft gemaakt over de devices en de toetssoftware al is gekozen. 

Belangrijk is een verantwoorde afweging tussen toets, device en infrastructuur. © Reyer Boxem / Kennisnet

Overweeg in ieder geval of uw devicebeleid aansluit op de softwarevereisten. Het kan gaan om nuances, maar als de nieuwe chromebooks niet matchen met een toets die een lokaal geïnstalleerd programma vereist, kan u niet toetsen. Maar steeds vaker wordt een toets ook via internet aangeboden.

Wat u uiteindelijk kiest, hangt samen met de inrichting van de ict. Als u voornamelijk in de cloud werkt, ligt de keuze voor lokaal te installeren toetsproducten niet voor de hand. Als het gaat om technische functionaliteiten zoals kiosk mode, het blokkeren van alle andere programma's tijdens het maken van de toets, zijn er verschillen. Dit is meestal afhankelijk van de devices en de beheermogelijkheden.

Goede voorbereiding en informatiebeveiliging erg belangrijk

Tijdens het afnemen van een digitale toets is het belangrijk dat er niets mis gaat, bijvoorbeeld de internetverbinding die wegvalt. Vergelijk het met het uitvallen van de verwarming in het toetslokaal op een koude dag, terwijl u een papieren toets afneemt. De omstandigheden voor het afnemen van een papieren toets zijn dan niet optimaal. Het wegvallen van een internetverbinding tijdens het afnemen van een digitale toets heeft hetzelfde effect.

Tijdens de voorbereiding kan een school al veel afdekken, zoals:

Ga veilig en zorgvuldig om met toetsresultaten

Ook is het belangrijk dat de informatiebeveiliging op school en de privacy van de leerlingen in orde is. Zowel tijdens het maken van de toets, als bij het uitwisselen van de resultaten in bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem. Leveranciers van ict-middelen moeten ook voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied.

Belangrijke aandachtspunten voor informatiebeveiliging en privacy (IBP):

Workshop

Dit artikel is tot stand gekomen na een workshop. Om op uw school het gesprek aan te gaan over digitaal toetsen en te zorgen voor de juiste voorbereiding, kunt u ook zelf aan de slag met zo'n workshop. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk het stappenplan onderaan deze pagina.

Wilt u meer weten over hoe u de juiste keuze voor een eindtoets maakt? Lees het artikel 'De digitale eindtoets afnemen? Zo maakt u in 2019 de juiste keuze'.

Downloads

Deel Digitale toets afnemen: drie stappen om de technologie in te richten

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug