Deze handleiding gaat over vraaggestuurd leren op de basisschool. Leraren krijgen te maken met een grote variëteit aan leervragen. Ze zullen dus moeten differentieren. Leerlingen krijgen keuzevrijheid maar ze moeten óók de kerndoelen halen. Mindmaps kunnen een uitkomst bieden. In deze handleiding wordt beschreven hoe mindmaps - en ook digitale mindmaps- vraaggestuurd onderwijs ondersteunen.

Een mindmap is een diagram van steekwoorden en afbeeldingen die helpt om gedachten te ordenen. Mindmaps helpen om voorkennis van leerlingen te structureren. De diagrammen maken zichtbaar welke kennis de leervragen van leerlingen hebben toegevoegd. Ook helpt een mindmap leerlingen het verband te zien tussen hun eigen vragen en het grote geheel. 

Downloads

Deel Digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug