De digitale leeromgeving is niet één product, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. Het geheel van systemen en applicaties die het onderwijs en het leren ondersteunen wordt de digitale leeromgeving genoemd.

Applicaties

Zicht krijgen op in de digitale leeromgeving; dat helpt scholen om de samenhang te zien tussen de applicaties waar ze gebruik van maken. Dat is handig bij de keuze voor nieuwe applicaties. Wanneer scholen een product selecteren, kijken ze in veel gevallen naar de functionaliteit van dit specifieke product. Terwijl het juist nuttig kan zijn om naar de digitale leeromgeving in zijn geheel te kijken. 

Elke school gebruikt verschillende digitale diensten. Hoe krijg je als school al deze digitale diensten in beeld? De ‘De digitale leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs’ helpt scholen op weg. © Rodney Kersten / Kennisnet

Toekomstige situatie

Op de Alberdingk Thijm Scholen groeide deze behoefte, vertelt Herman Rigter, directeur ict. "Toen onze leraren zelf leermateriaal gingen maken, was het de vraag in welke omgeving ze dat gingen doen. En op welke manier die verbonden kon worden met systemen binnen de school. Daardoor wilden we in beeld brengen welke digitale diensten we op dat moment gebruikten en wat de optimale toekomstige situatie voor ons zou zijn."

Verschillende systemen

De leraren en leerlingen gebruikten elk een eigen Office 365 omgeving, licht Rigter toe. De school gebruikt Magister als leerlingadministratiesysteem. Ook de communicatie tussen de leerlingen en leraren verloopt via Magister. "Dit laatste pakket bood een jaar of vier geleden nog onvoldoende mogelijkheden om zelf leermateriaal te ontwikkelen en klaar te zetten voor leerlingen. We hebben er daarom destijds voor gekozen om dat leermateriaal aan te bieden via Wikiwijs."

Hoe dit werkt? "Leraren plaatsen nu eigen materiaal in Wikiwijs en verwijzen hiernaar via een studiewijzer of een opdracht binnen Magister. De leerlingen gaan hiermee aan de slag in hun eigen omgeving en plaatsen het resultaat op hun beurt ook in Magister, waar een docent de resultaten kan bekijken", aldus Rigter.

Vervolgens heeft hij op een grafische manier weergegeven welke systemen een rol speelden bij het onderwijs én hoe ze met elkaar verbonden waren. Rigter: "Heel simpel, gewoon in PowerPoint."

Eenvoud is belangrijk

Die eenvoud is belangrijk, stelt hij. "Probeer niet álles wat je aan applicaties in huis hebt tot de financiële administratie aan toe te verbeelden. Beperk je tot de diensten waar je op dat moment zicht op wilt hebben en bepaal welke voorwaarden je daaraan verbindt."

Voor zijn scholengroep was het belangrijk om zo min mogelijk verschillende systemen te hebben. "Als we iets nieuws willen, bekijken we dus eerst of dat mogelijk is binnen het bestaande. Als dat niet kan, kijken we naar de mogelijkheden om een koppeling te maken tussen een nieuwe dienst en de systemen die we al in huis hebben."

Ook proberen ze zo min mogelijk verbindingen aan te brengen. "Want iedere verbinding levert complexiteit op", aldus Rigter. "Verder hechten we veel waarde aan de bescherming van gegevens. Zo mag er geen directe koppeling zijn tussen de Office 365 omgeving van de leraren en die van de leerlingen. Hiermee voorkomen we dat leerlingen toegang hebben tot data waar ze niet bij mogen komen."

Ideaalplaatje

Door deze ervaringen heeft Rigter ook advies voor scholen die zelf ook meer zicht willen op hun digitale landschap: "Breng in beeld wat je al hebt. Schets een ideaalplaatje en werk daarnaartoe door te kiezen waar je mee wilt stoppen en waar je mee verder wilt. Dat ideaalplaatje kun je goed gebruiken bij je communicatie binnen de school en met leveranciers."

De publicatie 'De digitale leeromgeving in het primair- en het voortgezet onderwijs' helpt je op weg om meer zicht te krijgen op de digitale diensten.

Downloads

Deel Digitale leeromgeving op school: zo krijg je meer inzicht

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug