Steeds meer Nederlandse scholen gebruiken digitale leerlingvolgsystemen. Digitale leerlingvolgsystemen (DLVS-en) zijn systemen waarmee leraren op basis van toetsresultaten feedback ontvangen over de resultaten van het aangeboden onderwijs.

Hogere leerresultaten

Leraren kunnen op basis van deze feedback hun instructie aanpassen, zodat het onderwijs afgestemd wordt op de specifieke leerbehoeften van leerlingen. Wanneer dat het geval is, kan het benutten van een DLVS resulteren in hogere leerresultaten.

Digitale leerlingvolgsystemen en de effecten op leerprestaties
Digitale leerlingvolgsystemen blijken positief te werken op de prestaties van de leerlingen © Dingena Mol / Hollandse Hoogte

Tweede deelstudie

Universiteit Twente Universiteit Twente komt met deze conclusie, na het verrichten van een tweede deelstudie. Hierin is het verband tussen gebruik van DLVS-en hogere leerresultaten onderzocht. Het eerste deel was de in maart 2013 gepubliceerde studie 'Digitale leerlingvolgsystemen als basis voor opbrengstgericht werken in het primair onderwijs.'

Wereldwijd onderzoek

In deze tweede deelstudie zijn de resultaten van een meta-analyse beschreven. Voor deze meta-analyse zijn wereldwijd alle beschikbare, kwalitatief sterke (experimentele)onderzoeken naar de effecten van DLVS-en geselecteerd en onderzocht. In de analyse zijn veertig effecten opgenomen die afkomstig zijn uit vijftien verschillende onderzoeken.

Relatief groot effect

DLVS-gebruik heeft een positief en relatief groot effect op leerresultaten. Dit is zeker het geval wanneer je dit vergelijkt met met andere interventies (die gericht zijn op kleine groepen leerlingen). In de onderzoeken waarin de interventie gericht was op het verhogen van de leerresultaten van kleine groepen leerlingen is een statistisch significante effectgrootte van 0.4 gevonden. Dan was de interventie bijvoorbeeld gericht op een specifiek aantal leerlingen binnen een klas.

Effect DLVS bevorderen

Er zijn ook factoren die het effect van een DLVS op leerresultaten bevorderen:

Duur en omvang interventie

Uit de analyses blijkt dat de duur en de omvang van de interventie belangrijk is. Korte intensieve interventies zijn waarschijnlijk succesvoller, omdat meer controle mogelijk is ten aanzien van de implementatie van het DLVS. Maar de vraag is of de effecten blijvend zijn over de periode na de interventie. In de interventie zou daarnaast minimaal aandacht moeten zijn voor hoe leraren de ontvangen feedback kunnen vertalen naar de instructie.

Juiste combinatie

Het succes van een DLVS hangt waarschijnlijk af van een juiste combinatie van implementatiebevorderende factoren. Als de doelstelling van de interventie het verhogen van leerresultaten op schoolniveau is, dan zal het bijvoorbeeld belangrijker zijn dat schoolleiders en bestuurders betrokken worden bij de interventie. Is het doel het verhogen van individuele leerresultaten in de klassen van geselecteerde leraren, dan is dit waarschijnlijk minder noodzakelijk.

Doelstelling, doelgroep en interventie

Het belang van de factoren 'benchmarking' en 'het geven van feedback over groepsgemiddelden' zal waarschijnlijk afhangen van de doelstelling, en de doelgroep en de focus van de interventie. Binnen het speciaal onderwijs, waar er maar in beperkte mate vergeleken kan worden met landelijke gemiddelden, zijn deze factoren minder van belang. Maar deze factoren zullen wel weer van belang zijn als het doel het verhogen van leerresultaten op school- en bestuursniveau.

Deel Digitale leerlingvolgsystemen en de effecten op leerprestaties

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug