Dit najaar verschijnt het handboek digitale geletterdheid. In het kader hiervan publiceert Kennisnet iedere twee weken een artikel waarin we alvast een tipje van de sluier oplichten. Deze week vertelt Eugenie Zwanenburg- coördinator Talentstromen en docent biologie - meer over het toetsen van (digitale) vaardigheden met Rubrics.

Digitale geletterdheid

Eugenie Zwanenburg werkt op het Veurs Lyceum in Leidschendam als docent biologie en als coördinator Talentstromen. "Binnen alle vakken én in de Talentstroom is aandacht voor digitale vaardigheden. Voor de 500 leerlingen in de onderbouw wordt wekelijks 2 lesuur ingeroosterd voor het aanleren van vaardigheden van de 21e eeuw", zegt Zwanenburg. "Daarnaast blijven we als school meedoen aan projecten, zoals VHTO Girlsdays. Binnen dat project werken we aan bijvoorbeeld cybersecurity (mediawijsheid). We leren kinderen goede wachtwoorden maken, of ze leren dat hun surfgedrag gevolgd kan worden. Een leerling leert en werkt in kleine stapjes. Feedback en feed forward; dat stimuleert het meeste."

Rubrics als beoordelingsinstrument

Voor de beoordeling van leerlingen gebruikt Zwanenburg Rubrics. Dit beoordelingsinstrument is geschikt om (deel)vaardigheden, zoals digitale geletterdheid, te beoordelen op kwaliteit en de manier van werken. Het is een analytische beoordelingsschaal: in plaats van alleen een cijfer, levert het een uitgebreide beoordeling op. Door op deze manier te beoordelen, krijgen leerlingen inzicht in wat goed ging en wat hun leerpunten zijn.

Met Rubrics worden leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces © Etienne Oldeman

Op basis van de beoordeling kunnen zij nieuwe leerdoelen voor zichzelf formuleren. "Door de beoordeling via Rubrics ontstaat een maat voor het kind", legt Zwanenburg uit. "Met de Rubric wordt de bekwaamheid van de leerling onderbouwd. Wij hanteren een relatieve maat waarin het veel meer gaat om de vooruitgang dan om het absolute niveau. Een leerling kan voortbouwen op zijn eigen niveau."

Eigenaar van eigen leerproces

De leerlingen zijn enthousiast over het systeem, merkt Zwanenburg: "Ze voelen zich betrokken en veel meer eigenaar van hun eigen leerproces. De merkbare impact op het leren is groot." Zelf heeft Zwanenburg nog wel een kanttekening bij het systeem: "Werken met Rubrics biedt een subjectief toetsingskader. Voor een deel is het beoordelen door middel van Rubrics nog nattevingerwerk. Daar gaan we de komende jaren aan werken. Er valt nog veel te ontwikkelen."

Tot slot heeft Zwanenberg nog een tip voor leraren die met Rubrics aan de slag gaan. "Je helpt leerlingen het best op weg door vragen te stellen," zegt ze. "En reflecteer. Leerlingen moeten zelf zeggen wat beter gaat of nog niet goed genoeg. Feedback geven is het belangrijkst, met of zonder Rubrics."

Deel Digitale geletterdheid toetsen

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug