Alle leerlingen van het basisonderwijs maken in groep 8 verplicht een eindtoets. Scholen kunnen kiezen uit 5 eindtoetsen van verschillende aanbieders. Hiervan zijn er 3 digitaal én adaptief.

De inzet van ict in het onderwijs is effectief als er een balans is tussen de vier bouwstenen van het Vier in balans-model: namelijk visie, infrastructuur, inhoud en toepassingen en deskundigheid. Het is belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan deze bouwstenen. Ook bij het bepalen van het soort eindtoets. 

Vind u het lastig om te kiezen? We helpen u op weg met enkele hulpvragen, gebaseerd op de andere drie bouwstenen: visie, infrastructuur en deskundigheid.

Digitale of papieren toetsen?

Deze keuze maakt u niet alleen op basis van praktische afwegingen; de algemene visie op digitalisering speelt ook een rol. Vragen die u zelf kunt stellen:

Hoe maakt u een keuze?

Verdiept u in de verschillende eindtoetsen en bespreek welke variant het beste past bij de onderwijsvisie. Op de website van de verschillende aanbieders vind u meer informatie. 

De Expertgroep Toetsen PO beoordeelt de onderwijsinhoudelijke en psychometrische kwaliteit van een toets. De toetsen kunnen verschillen op inhoud, de duur van de toets, de vorm van adaptiviteit die gebruikt wordt en de techniek die nodig is om de toets goed af te nemen.

Zijn onze leerlingen klaar voor digitaal toetsen?

Voor leerlingen en leraren die gewend zijn om te werken met digitale leermiddelen, is een digitale toets minder spannend. Voor leerlingen en leraren die dit niet gewend zijn, kan digitaal toetsen uitdagender zijn. Zorg er daarom voor dat ze bekend zijn met de devices, zoals laptops, chromebooks of tablets. Ook is het belangrijk dat zij bekend zijn met digitale toetsomgevingen waarmee ze moeten werken.

Zijn onze leraren klaar voor de digitale eindtoets?

Om dit te bepalen, kunt u de volgende vragen stellen. Dit helpt om met elkaar het gesprek aan te gaan.

Is onze school er klaar voor om digitaal te toetsen?

Om een digitale (eind)toets af te nemen, is het belangrijk dat de - eerder genoemde - randvoorwaarden op orde zijn. Denk aan een stabiele internetverbinding en voldoende devices om de toets af te nemen. Daarnaast moeten devices beschikken over de laatste beveiligingsupdates, zodat ze voldoende beschermd zijn tegen virussen en aanvallen. Mochten er technische problemen zijn, dan is het belangrijk dat er tijdens de toets voldoende ondersteuning aanwezig is.

Bekijk met de schoolleider en de ict-coördinator van de school of deze infrastructuur goed geregeld is. Stel ook samen vast wie verantwoordelijk is voor welke taken. Als het nodig is kunt u de ict-leverancier inschakelen om de infrastructuur op orde te krijgen. U kunt ook altijd de toetsleverancier raadplegen, mocht u twijfels hebben. Zij kunnen u ook verder helpen. 

Wilt u meer weten over de technische randvoorwaarden? Lees dan het artikel 'Digitale toets afnemen: drie stappen om de technologie in te richten'

Wilt u meer weten over digitaal toetsen? Bekijk dan onderstaande publicatie. 

Downloads

Deel Digitale eindtoets afnemen? Zo maakt u in 2019 de juiste keuze

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug