Jeugd- en Mediamonitor

In december 2016 verzamelde Huysmans via een vragenlijst - ingevuld door tieners - data voor de Jeugd- en Mediamonitor van Kennisnet. "De monitor verschijnt in het najaar, maar een deel van de gegevens is al bekend".

Wat zijn de eerste, meest opvallende bevindingen? “Afgaand op de data is mijn indruk dat driekwart van de kinderen van 10 tot 18 jaar de ict-basisvaardigheden vooral in hun vrije tijd opdoen. Zelf verstaan ze hieronder het kunnen omgaan met verschillende devices. Het zoeken en vinden van informatie – informatievaardigheden – leren ze meer op school." 

Vrije tijd zorgt voor ontwikkeling digitale vaardigheden
Vrije tijd zorgt voor ontwikkeling digitale vaardigheden © Arenda Oomen / Hollandse Hoogte

Belangrijke rol voor leraren

De rol van onderwijsinstellingen bij het aanleren van digitale vaardigheden is volgens Huysmans belangrijk. "Behalve het bijbrengen van vaardigheden om bijvoorbeeld digitaal informatie te zoeken, is het van belang om kinderen die moeite hebben met lezen, te helpen. Als je laaggeletterd bent, is het zoeken en vinden van informatie heel lastig. Leerkrachten en docenten hebben hierin een belangrijke rol. Soms hebben kinderen thuis geen pc of delen ze een computer met een aantal broers en zussen. Ook dan is hulp op school vaak nodig. School kan bepaalde achterstanden compenseren."

Hoe ouder, hoe wijzer

Zijn er - behalve vrije tijd - nog andere doorslaggevende factoren bij het verwerven van digitale vaardigheden? "Leeftijd is - logischerwijs - van invloed: als je ouder bent, heb je meer tijd gehad om ervaring op te doen en vaardigheden aan te leren.  Ook het inkomensniveau van gezinnen speelt een rol: hoe meer geld te besteden, hoe meer apparatuur, zoals computers en tablets, er in huis is. Maar dit levert geen grote verschillen op."

Wat bijna geen rol speelt zijn schooltype (vmbo, havo, vwo), geslacht of het opleidingsniveau van ouders. Dit heeft nauwelijks effect op het kunnen omgaan met computers of mobieltjes.

Mediagebruik bij het leren

Valt er ook iets te zeggen over hoe tieners media gebruiken bij het leren? Huysmans: " Bij het zoeken van informatie, gebruiken tieners het liefst digitale kanalen. Dat geldt voor alle schoolniveaus. Maar voor het maken van opdrachten of het maken van huiswerk gebruiken ze liever papier. Dat geldt ook voor het lezen van boeken en dat komt overeen met de verkoopcijfers van e-books: die groeien niet of nauwelijks meer."

Is er ook iets te zeggen over het onderling samenwerken door middel van digitale kanalen? "Dat beperkt zich tot Whatsapp; via dit medium informeren ze naar het huiswerk of sturen ze elkaar foto's van aantekeningen. Echt samenwerken in bijvoorbeeld Google docs, gebeurt weinig. Het onderzoek weerlegt hiermee het beeld dat kinderen liever alles digitaal doen. Iets wat vooral onder ouders en onderwijsvernieuwers leeft. Het veranderingsproces gaat veel langzamer dan menigeen verwacht," aldus Huysmans.

De monitor Jeugd en Media, die in het najaar verschijnt, bestaat uit twee onderdelen: kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Frank Huysmans verricht het kwantitatieve onderzoek, Maaike Heitink van de Universiteit Twente doet het kwalitatieve deel, waarin de praktische digitale vaardigheden van leerlingen worden getoetst.

Onderzoeksconferentie 2017

Huysmans en Heitink spraken op de Onderzoekconferentie van Kennisnet over het onderzoek dat zij deden. 

 

 

Deel 'Digitaal vaardig door veel vrije tijd'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug