Personaliseren van het onderwijs is belangrijk, vinden de meeste leraren. 118 leraren en leidinggevenden deelden in december 2014 hun ervaringen via het Onderwijspanel van OIG.

Files in een archiefkast met leerlinggegevens. De uitwisseling daarvan moet veilig gebeuren.
Leraren zijn kritisch als het gaat om het delen van leerlinggegevens © Thinkstock

Leerresultaten zichtbaar

Vrijwel alle leraren zien ict en digitaal leermateriaal als een manier om onderwijs op maat te bieden. Dat het digitale materiaal laat zien hoe een leerling presteert, vinden leraren handig. Ruim 90 procent van de leraren vindt dat alle leerresultaten van leerlingen in het leerlingvolgsysteem moeten staan.

Moeite met uitwisselen gegevens

Leraren zijn kritisch als het gaat om het delen van leerlinggegevens. De helft vindt dat er eigenlijk nooit gegevens mogen worden gedeeld. De andere respondenten vinden dat dit geoorloofd is voor het verwerken van de resultaten in het administratiesysteem. En ook voor het adaptief maken van het leermateriaal (aangepast aan het leren van de leerling). 

Delen van gegevens ouders

Als er informatie moet worden gedeeld, hebben leraren de minste moeite met het delen van bijvoorbeeld voornaam, geboortedatum en schoollocatie. De grootste problemen hebben ze met het delen van e-mailadressen, foto's en gegevens over de ouders. 

Meeste scholen informeren ouders

De school heeft een privacyregelement, zegt bijna de helft van de respondenten. Een derde weet niet of dit het geval is. Ouders worden vooral geïnformeerd via de schoolgids (ca. 60%), tijdens de inschrijving (ca. 50%) en via de website van de school (ca. 30%). Een klein aantal scholen (ca. 20%) heeft dit per brief gedaan. Nog geen 10 procent van de respondenten geeft aan dat er helemaal geen communicatie naar ouders is geweest. Of ze weten niet hoe dit is gedaan.

Geen zicht op afspraken

De respondenten hebben over het algemeen geen goed zicht op de gegevens die worden uitgewisseld met uitgevers en andere partijen. En ook niet over de afspraken die hierover zijn gemaakt. 

Wist je dat...

Kennisnet verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Overstapservice Onderwijs (OSO)? Als school kun je daarmee veilig leerlinggegevens uitwisselen wanneer een leerling overstapt naar een nieuwe school.

Downloads

Deel Digitaal uitwisselen leerlinggegevens: 'Handig, maar binnen grenzen'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug