De School is 50 weken per jaar open van 8 tot 18 uur. In die 50 weken volgen leerlingen tenminste 940 uur onderwijs per jaar. Gemiddeld volgen kinderen ongeveer 1200 uur onderwijs per jaar. Ouders kunnen kiezen uit twee pakketten. Er is een basispakket met vaste schooltijden van 8 tot 14 uur, waarbij de kinderen alle (vastliggende) schoolvakanties vrij hebben.

Leerlingen van obs Prins Willem Alexander in Beusichem rennen naar buiten na hun laatste schooldag voor de zomervakantie © William Hoogteyling / Hollandse Hoogte

Totaalpakket

Zo'n 80% van de ouders kiest echter voor het totaalpakket. Zij kunnen hun kinderen op flexibele tijden brengen of halen, tussen 8-10, 12-14 en 16-18 uur. De school is voor hen vrijwel het hele jaar open, exclusief de kerstvakantie, enkele feestdagen en vijf studiedagen. Deze kinderen kunnen meer onderwijstijd krijgen: tot 2500 uur per jaar.  

Alles mogelijk voor de kinderen

Op een dag is alles mogelijk voor de kinderen, op alle tijden, als je er afspraken over maakt. Ook zijn er elke dag twee tijdblokken (10-12 uur en 14-16 uur) waarin geen in- en uitloop mogelijk is. Op die momenten vindt van alles plaats waarbij in- en uitloop van leerlingen storend kan zijn: groepsactiviteiten, toetsen, gastlessen, enzovoort.  Het jaar is verdeeld in vijf perioden van tien weken. Elke tien weken staat een thema centraal, zoals energie, verkeer en vervoer, of kunst. Er zijn twintig thema's. Bijna alle activiteiten zijn gekoppeld aan het thema.  

Principe van de sociocratie

De School werkt volgens het principe van de sociocratie: leerling-, ouder- en leerkrachtparticipatie geven vorm aan het onderwijs en de school als organisatie. Aan het begin van elk thema stelt iedere leerling met zijn ouders en de leerkracht een persoonlijk leerplan vast. Aan het einde van elk thema bespreken ze de leertijd, het leerproces, de resultaten en de bestede tijd. Ouders worden ook betrokken bij het invullen van de thema's, het geven van gastlessen, en bij het vormgeven van de school: zij besluiten mee over het beleid.

Experiment flexibilisering onderwijstijd

In de leerstof van De School komen alle 52 kerndoelen aan bod en ontwikkelen de kinderen zich op alle gebieden: cognitief, emotioneel, creatief, sociaal, cultureel en lichamelijk. De flexibiliteit in vakanties en openingstijden is toegestaan omdat De School deelneemt aan het landelijk experiment flexibilisering onderwijstijd. Sterker nog: dit experiment werd ingericht omdat er Kamervragen kwamen naar aanleiding van de werkwijze van De School.  

Herschikking bestaande middelen

De lange openingstijden (voor de leerlingen met het totaalpakket) zijn financieel mogelijk doordat de school de budgetten voor onderwijs en buitenschoolse opvang heeft samengevoegd. Het kan dus door een herschikking van de bestaande middelen.

Scholen om van te leren

Dit artikel is een fragment uit het verhaal over De School in het boek 'Scholen om van te leren', dat Kennisnet onlangs heeft gelanceerd. Auteur Frans Schouwenburg (expert onderwijsvernieuwing met ict bij Kennisnet) vraagt met dit boek aandacht voor de gedurfde initiatieven van scholen. Hij wil het onderwijs inspireren en laten zien hoe deze vernieuwende scholen maatwerk realiseren voor individuele leerlingen. Het boek is gratis beschikbaar.

Downloads

Deel De School: 'Waarom zijn basisscholen eigenlijk drie maanden per jaar dicht?'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug