Met een kickstart-project haalde ze drie jaar geleden geld op om een kinderboek over programmeren te maken: 'Hello Ruby'. Nog niet zo lang geleden verscheen haar tweede kinderboek over de werking van een computer. Hoe kijkt Liukas naar de rol van technologie in het onderwijs?

Wat moeten leerlingen aan het einde van de basisschool beheersen en weten op digitaal gebied?

"Ik zou willen dat leerlingen die naar de middelbare school gaan, een onbevreesde houding hebben tegenover technologie. Geen angst voor techniek. En dat gaat idealiter samen met een groter gevoel voor nieuwsgierigheid voor wat je met technologie kan, en wat technologie met jou kan doen." 

Onbevreesd, zeg je. Zijn kinderen bang voor de computer?

"Kinderen zijn niet de digitale helden waar ze vaak voor worden uitgemaakt. Toen ik een klein meisje was, in de jaren negentig, kocht mijn vader een IBM-computer. Dat was toen heel wat. Ik mocht er alles mee doen wat er in mij opkwam. Mijn ouders stimuleerden dat. Daar heb ik heel veel aan gehad. Nu hebben alle kinderen een device, maar het is niet vanzelfsprekend dat ze daar alles uithalen wat er in zit. Technologie is een tool om jezelf mee uit te drukken. Kinderen weten dat onvoldoende. Ze zijn conservatieve computergebruikers: ze experimenteren niet en zijn te passief. Ouders en scholen kunnen veel meer de mogelijkheden van technologie aan leerlingen laten zien." 

Rol-van-technologie-in-het-onderwijs
"Kinderen zijn conservatieve computergebruikers: ze experimenteren niet en zijn te passief," zegt Liukas. © Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Waar leid je hun passieve omgang met technologie uit af?

"Ik werk regelmatig met leerlingen. Ik laat ze bijvoorbeeld een papieren computer knutselen. Vervolgens daag ik ze uit nieuwe applicaties voor deze computer te verzinnen. Denk out of the box, moedig ik ze aan. Denk groot! Alles mag! Maar de meeste kinderen komen niet verder dan wat ze al kennen, te herhalen. Ze creëren een Angry Birds-app, maar dan met een ander kleurtje. Of ze tekenen een kopie van Minecraft. Maar ik wil dat ze over de toekomst nadenken. Presenteer nieuwe ideeën. Die hoeven echt niet briljant te zijn, maar ze moeten niet lijken op wat er al is."

Hoe kunnen we dit veranderen?

"Ten eerste moeten we anders kijken naar technologie in het onderwijs. Het is niet een onderwerp dat je aan een informatica-docent moet overlaten, of een gespecialiseerde leerkracht die kinderen programmeren leert. Het omvat meer. Het gaat erom dat we kinderen een basisbegrip van technologie bijbrengen. Dat kan met verhalen en kunst; zoals ik kinderboeken en technologie verbind. Er zijn 100 manieren om dat te doen, niet per se door te programmeren. Dat is iets voor alle leraren. "

"Ten tweede moeten we meer met kinderen praten over de ethische kant van technologie. Welke veranderingen komen op ons af en wat vinden we daarvan? Voor gesprekken daarover, hoeven leraren niet per se digitaal heel handig te zijn. Het zijn vooral de leraren die in de interactie met leerlingen 'a spark of magic' kunnen losmaken. Leraren die pedagogisch en didactisch sterk zijn en de nieuwsgierigheid van leerlingen kunnen prikkelen. Daarmee creëer je een veilige ruimte waarin kinderen steeds meer durven en zo hun grenzen verleggen."

Kunnen jouw boeken de leraar helpen?

"Ik hoop het! Mijn eerste Hello Ruby-kinderboek ging over programmeren, het tweede over de computer. De onderwerpen voor het derde en vierde boek liggen ook al vast: over de werking van internet en over kunstmatige intelligentie."

Deel De rol van technologie in het onderwijs volgens Linda Liukas

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug