Ten opzichte van de huidige privacywetgeving zijn er een aantal dingen anders geregeld binnen de AVG:

Laat zien dat je met IBP bezig bent

Als school heb je waarschijnlijk vragen over de AVG. Maar hoe weet je of je school op de goede weg is op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP)? En wat kan je nog doen na 25 mei? 

Veel scholen zijn bezig om IBP goed te regelen. Een terugkerende vraag uit het onderwijs is die naar mogelijke boetes op 25 mei als je nog niet alles geregeld hebt. Volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), worden er de komende periode geen boetes uitgedeeld.

Het belangrijkste dat je als bestuurder (bevoegd gezag) moet kunnen laten zien, is dat je privacy op orde wilt hebben en dat je begonnen bent met het regelen van IBP. De AP zal vooral kijken naar naar de intentie van de school: willen ze IBP op orde hebben en zijn ze op de goede weg?

Op iedere school zijn drie personen waarvan iets verwacht wordt: de bestuurder, de ict-coördinator en de leraar. Lees onder de foto verder over wat jij kunt doen. 

Leraren in overleg

Wat moet ik doen als bestuurder?

Het bevoegd gezag van een school is eindverantwoordelijke voor het regelen van IBP. Dit houdt in dat je als bestuurder moet weten hoe de school (of de scholen) er op dit gebied voor staat. Hiervoor is een handige checklist beschikbaar.

Kennisnet heeft samen met de sectorraden het praktische stappenplan 'Aanpak IBP' (po en vo) en de 'Aanpak IBP mbo' (mbo) ontwikkeld. Dit bestaat uit:

Om te weten hoe ver je bent met de Aanpak IBP, kan je het overzicht 'status Aanpak IBP' (po en vo) of de 'Aanpak IBP mbo' (mbo) gebruiken. Het helpt om inzicht te krijgen wat je al gedaan hebt, maar ook in hetgeen je nog moet doen.

Een uitgebreide uitleg over het belang van privacy en de Aanpak IBP wordt gegeven in het webinar Aanpak IBP. Bekijk het webinar niet alleen, maar doe dit samen met de ict-coördinator en één of meerdere leraren. Na het webinar kun je dan samen bespreken wie er aan de slag gaan om IBP goed te regelen.

Wat moet ik doen als ict-coördinator?

Als ict-coördinator ben je veel bezig met de technische beveiligingsmaatregelen. Ook ben je vaak de spin-in-het-web als het gaat om het in de praktijk brengen van het IBP-beleid. Het is daarom goed dat je de weg weet in het onderdeel 'Realiseren' uit de Aanpak IBP (po en vo) of de 'Aanpak IBP mbo' (mbo).

Wat moet de leraar doen?

Een leraar komt elke dag in aanraking met persoonsgegevens. En hoe ga je daar veilig en verantwoord mee om? Het is belangrijk om binnen je school te communiceren over IBP. Maar weet ook zelf hoe je ict verstandig gebruikt:

 1.  Sluit je computer af. Zie je jouw collega dat niet doen, spreek hem/haar daar op aan.
 2. Klik niet klakkeloos iets aan: zorg dat je bewust 'klikt' op het netwerk van de school, voor je het weet haal je allerlei virussen en malware binnen. Malware is een verzamelnaam voor schadelijke en ongewenste software.
 3. Niet mailen maar delen: verstuur niet alle dossiers per mail, maar deel bestanden met elkaar via office-pakketten. En als je toch moet mailen, zorg dan in ieder geval dat het bestand beveiligd is.
 4. Beveilig je systeem met een veilig wachtwoord. Houd het wachtwoord voor jezelf. Deel het niet met anderen, schrijf het niet op maar gebruik een wachtwoord-app.
 5. Surf veilig: zorg dat je weet dat je op een betrouwbaar netwerk zit. Controleer of de website die je bezoekt een groen slotje heeft.
 6. Sla veilig op: gebruik geen usb-sticks voor vertrouwelijke gegevens.

In de praktijk hebben veel leraren ook vragen over het omgaan met foto's van leerlingen. In het artikel 'Foto's van leerlingen gebruiken: zo mag het wel' lees je hoe je hier mee omgaat.

Waar kan ik hulp krijgen?

De helpdesk IBP (ibp@kennisnet.nl) staat klaar om inhoudelijke vragen te beantwoorden. Voor het inhuren van hulp om IBP te regelen, kan je terecht op het IBP-plein. Hier vind je gespecialiseerde leveranciers die IBP-diensten aanbieden voor scholen.

Deel De nieuwe privacywetgeving: zo ben je op de goede weg

Delen
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • E-mail
 • Terug