Het boek 'Mediawijsheid 2005 > 2015 > 2025' - een uitgave van Mediawijzer.net - bevat 21 portretten van kunstenaars, wetenschappers, ondernemers, ontwikkelaars, filosofen en een hacker en hun visie op de ontwikkelingen in media en technologie. Het jubileumboek markeert 10 jaar aandacht voor mediawijsheid in Nederland (in 2005 introduceerde de Raad voor Cultuur het begrip mediawijsheid als kennisdomein). 

Alle makers van het jubileumboek ter gelegenheid van 10 jaar mediawijsheid in Nederland © Jurgen Koopmanschap

Sonny Mathura is een van hen. Mathura is freelance docent omgangskunde, en werkt als innovator onder andere mee aan de Media Future Week en de Hilversum Media Campus.

In het hoofdstuk 'De mediawijze school' vertelt Mathura enthousiast over 'zijn' leerlingen. "Je blijft je verbazen over wat ze kunnen. Zo bouwen ze volledig werkende apps. Een van m'n favorieten is een app voor dementerende ouderen waarin ze hun eigen levensloop kunnen terugzien. Een handig hulpmiddel voor de ouderen om structuur in hun herinnering aan te brengen."  

Aansluiten bij beleving  

Mathura betreurt het feit dat het onderwijs op veel scholen niet aansluit bij de ervaringswereld van leerlingen. "We leven in een wereld waarin technologie centraal staat. Voor jongeren is dit doodgewoon. Maar de docenten en schoolbestuurders hebben angst. Heel veel angst. En uit die angst vloeit weerstand voort. Weerstand tegen alles wat met nieuwe en sociale media te maken heeft. Zeker als het om inzet ervan in het onderwijs gaat."  

Om die reden stelt Mathura voor om bij elke school een innovatiemanager aan te stellen. "Een inspirator en visionair. Iemand die de zaak in beweging zet. Jongeren willen hun mobieltjes heus graag gebruiken om serieuzere dingen te doen. Maar daarbij willen ze wel graag gecoacht worden. Dat doen wij op de Hilversum Media Campus. We zijn veel bezig met concepting: welke media zet je in om je doelen te gebruiken en waarom?"  

Mediawijze leraren

Dit vraagt van leraren dat ze zelf mediawijs zijn. "Iedere zichzelf respecterende docent moet bij alle competenties kunnen opereren op niveau 4 van het competentiemodel mediawijsheid", vindt Mathura. Maar, zo zegt hij: "Op dit moment halen de meeste docenten niveau 3 nog niet eens. Hoogstens enkele ict-coördinatoren halen niveau 4." Het onderwijs moet dus op de schop en de docenten en schoolbestuurders aan de slag, vindt Mathura.  

De mediarevolutie is geen 'leuk dingetje voor erbij', benadrukt Mathura bovendien, maar broodnodig in een wereld die op de kop staat door nieuwemediaontwikkelingen. "Het onderwijs is de aansluiting met de doelgroep aan het verliezen.  Alles staat op het internet, maar docenten willen dat leerlingen hun kennis uit boeken halen. Maar daar hou je jongeren niet meer mee vast."

"Het internet ís er, en daar moeten docenten wat mee. Goed onderwijs draait om beleving, om herinnering. Docenten moeten omgevingen creëren waarin jongeren die beleving vinden. Media behoren onderdeel uit te maken van die omgeving." Mathura ziet mediawijsheid daarbij als zelfstandig vak. "En dan niet twee uurtjes per week, maar minstens elke dag een uur."  

Mediawijzer onderwijs

Daarnaast dient mediawijsheid geïntegreerd te worden in de andere vakken, vindt Mathura. "Niet alleen op een paar pionierende scholen. Maar op alle scholen." Meer aandacht voor mediawijsheid mag niet vrijblijvend zijn. "Het héle Nederlandse onderwijs moet mediawijzer."

Angst staat vaak in de weg van vooruitgang, constateert Mathura. "Altijd die angstverhalen over cyberpesten en sexting. Ze domineren het mediawijsheiddebat. En het wordt alleen maar erger. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan andere landen. In de VS bijvoorbeeld gaan ze veel onbevangener met media om. Daar gaan ze gewoon aan de slag. Het Nederlandse onderwijs zou die mentaliteit goed kunnen gebruiken."  

Boek downloaden  

Het gehele interview met Sonny Mathura en alle andere interviews uit het boek 'Mediawijsheid 2005 > 2015 > 2025' kun je gratis downloaden op de website van Mediawijzer.net. Kennisnet is kernpartner van Mediawijzer.net.

Deel De mediawijze school en 20 andere visies op mediawijsheid

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug