In een aantal visualisatiesessies werkte een team van leraren, mentoren, teamleiders en zorgfunctionarissen de wensen en eisen uit in een aantal ontwerpen. Ook bepaalden zij een werkwijze om tot een overkoepelend dashboard te komen.

Werkwijze

In de eerste sessie schreven de deelnemers hun wensen op: waar zou een systeem of systemen een oplossing voor moeten bieden? Dit is een belangrijke vraag voor het aanscherpen van het probleem en hoe je denkt dat een dashboard dit kan oplossen. Dit leverde een lange lijst op, gegroepeerd per functie. Daarna werd aan elkaar uitgelegd wat de bedoeling was van de sessie en werden inzichten met elkaar besproken en aangevuld.

In een volgende sessie werden de prioriteiten bepaald. De belangrijkste wensen zijn daarna uitgewerkt in scenario's: hoe verlopen de processen waarbij een systeem ondersteunend moet zijn? Een interaction designer luisterde mee tijdens deze sessie, stelde vragen en gebruikte de input om de functionele eisen en wensen te visualiseren in ontwerpen.

Tenslotte zijn de ontwerpen voorgelegd aan de deelnemers. Dit scherpte zowel het ontwerp als de vraag aan. 

Het goed kunnen volgen van leerlingvoortgang is belangrijk voor meer onderwijs op maat. Een dashboard kan hierbij helpen. © Reyer Boxem / Kennisnet

Wensen en eisen

Tijdens de sessies zijn onderstaande wensen bepaald: 

In de pdf onderaan deze webpagina vind je de ontwerpen die zijn gemaakt.

Wat wil jij van een dashboard?

Hoe willen jullie de voortgang van leerlingen inzichtelijk maken? Zijn de eerder genoemde eisen en wensen van het Hooghuis ook op jouw school van toepassing? En wat zou je anders willen in een dashboard na het zien van de ontwerpen? Maak het bespreekbaar in je team, en formuleer zo goed mogelijk wat jullie wensen zijn. Daarna kun je met je leverancier in gesprek.

Downloads

Deel Dashboard ontwikkelen voor leerlingvoortgang: zo pak je dat aan

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug