Het thema van de Conferentie voor Onderwijs en ICT 2016 was: 'Nait soez'n maor broez'n'. Oftewel: geen woorden maar daden. En dat was precies wat in de meeste sessies naar voren kwam: het mbo is volop aan de slag met innovatie en praktische ict-toepassingen. Daarvan waren veel inspirerende voorbeelden te zien.

Mooi verhaal

Zelf heb ik onder andere een mooi verhaal gehoord over de praktijkroute van het Drenthe College. In de praktijkroute leren studenten binnen bedrijven. Het enthousiasme is groot; ook onder docenten. Het vraagt wel om een andere manier van kijken naar het onderwijs. Zo is de opleiding het hele jaar 'open' en zijn er geen vaste schoolvakanties meer.

Een andere inspirerende presentatie was die van het Rijksmuseum, over hun mbo-onderwijsprogramma. Daarin vertelden zij verhalen die aansluiten op verschillende opleidingen. Was jou bijvoorbeeld al eens opgevallen dat je op schilderijen uit de zeventiende eeuw geen wimpers ziet? Die werden uitgetrokken omdat dit toen het schoonheidsideaal was; een interessant weetje voor schoonheidsspecialisten in spe... Op de website van het Rijksmuseum kun je zelf in de collectie kijken, of een collectie samenstellen.

Kennisnet Trendrapport

Ook voor sessies van Kennisnet was veel belangstelling. Vooral over de presentatie van Michael van Wetering over het nieuwe Kennisnet Trendrapport is veel geblogd door conferentiebezoekers.

Een van de vraagstukken waar instellingen nu mee aan de slag zijn, is informatiebeveiliging en privacy (IBP). Tijdens workshops over dit thema werden ervaringen gedeeld van scholen die al bezig zijn met IBP, zodat anderen die kunnen benutten. Een actueel onderwerp, zo bleek uit de interessante discussies, die na de workshops buiten de zaal werden voortgezet.

Virtual reality in het mbo: van dromen naar zien

We waren niet alleen in Groningen om onze kennis te delen. We hebben ook veel interessante kennis, ervaringen en ideeën opgehaald. Bijvoorbeeld op de gezamenlijke stand van Kennisnet en saMBO-ICT. Hier lieten twee 2 enthousiaste studenten van het Mediacollege conferentiebezoekers kennismaken met virtual reality (VR). Zij nodigden iedereen uit hun ideeën met ons te delen over de inzet van VR in het mbo. En dat leverde veel interessante suggesties op.

Bezoekers van de CVI-conferentie maken kennis met virtual reality in de stand van Kennisnet en saMBO-ICT © Lilet Wortmann

Willy Reirijng (opleiding mbo-verpleegkundige, Graafschap College) kwam bijvoorbeeld met het idee om met VR de praktijk de school binnen te halen. Volgens haar kun je met een VR-bril alle verpleegkundige handelingen en taken realistisch in beeld brengen. Dat kan er volgens haar aan bijdragen dat studenten een goed beroepsbeeld krijgen, met minder uitval als resultaat.

Van prachtige voorbeelden naar impact op het mbo

Er is op de CVI-conferentie een indrukwekkend aantal inspirerende voorbeelden gepresenteerd. Ook tijdens de sessie die ik samen met collega's Frans Schouwenburg en Leo Bakker verzorgde, presenteerden we een aantal mooie casussen. Deze worden beschreven in de brochure Vakmanschap in de 21e eeuw, op de webpagina's over Online leren in balans en in ons nieuwe inspiratieboek 'Dat kan bij ons niet', dat in juni zal verschijnen.

In een discussie gingen we met deelnemers op zoek naar antwoord op de vraag hoe we de impact van ict en innovatie in het onderwijs kunnen versterken. Zulke gesprekken helpen ons nog scherper te krijgen hoe we ict beter kunnen laten werken voor het hele mbo.

Verdere stappen

Kennisnet zal hier in 2016 verdere stappen in zetten, en daarvoor gaan we graag opnieuw met het mbo in gesprek. We hebben in Groningen allemaal prachtige voorbeelden gezien van de inzet van ict in het mbo. Maar hoe kunnen we die inzet verbreden tot het gehele mbo? Hoe kunnen we de kennis over wat werkt met ict - en waarom - beter benutten? Waar is verder onderzoek nodig, zodat het mbo de volgende stap kan zetten? Ik nodig iedereen uit om hierover met ons mee te denken. Dat kan bijvoorbeeld in een discussie die ik gestart ben in de LinkedIn-discussiegroep van Kennisnet.

Veelheid aan interessante blogs

Was jij niet bij De Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2016, maar wil je een indruk krijgen van wat er allemaal is gepresenteerd? Dan raad ik je aan om de veelheid aan interessante blogs over de conferentie te lezen.

Deel CVI-conferentie: 'Van prachtige voorbeelden naar impact op het mbo'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug