De conceptvisie beschrijft een aantal domeinen in hoofdlijnen en legt uit waar digitale geletterdheid over gaat. Deze domeinen zijn allemaal met elkaar verbonden; ze staan niet op zichzelf. 

  1. het oplossen van problemen met digitale technologie
  2. het systematisch zoeken naar informatie
  3. het leren omgaan met grote hoeveelheden data en deze op waarde te schatten, te verwerken en te gebruiken.

Update 18 juni 2018

Tijdens de tweede ontwikkelsessie heeft het team gewerkt aan het bijstellen van de conceptvisie op het leergebied en aan het formuleren van een aantal grote opdrachten. Dit resulteerde in een tweede tussenproduct digitale geletterdheid. Het is mogelijk om hier feedback op te geven.

De volledige omschrijving is te vinden op curriculum.nu.

Aemile Roos is directeur van CBS De Bron en onderdeel van het ontwikkelteam digitale geletterdheid. Zij vertelt over de totstandkoming van de eerste conceptvisie. 

Wat doet het ontwikkelteam?

"Als directeur van een school in het primair onderwijs (po) in de Hoeksche Waard - de school heeft 250 leerlingen - vind ik het fijn dat er door mensen vanuit het veld een herziening komt op het curriculum.

"Na de eerste verkennende gesprekken zijn we op 14 maart als ontwikkelteam gestart met de opdracht om een visie te formuleren op het gebied van digitale geletterdheid. Het zijn intensieve dagen als we bij elkaar zijn; van negen tot half acht, tijdens het eten gaat het gesprek gewoon door over digitale geletterdheid. 

"We zijn ook heel kritisch tegen elkaar. We werken dagelijks samen via een digitale tool. Daar houden we elkaar op de hoogte, delen we alle tussenproducten en houden we bij welke kritische vragen zijn gesteld." 

© Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Hoe verhoudt de vierdeling die het ontwikkelteam hanteert zich tot het model digitale geletterdheid van SLO?

"We hebben hier lang over gesproken en ons afgevraagd: hoe bekend is een term als computational thinking op de werkvloer? Hoe kunnen we het zo verwoorden, dat iedereen er mee aan de slag kan? Door zo te denken zijn we uitgekomen op deze vierdeling. We sluiten niets uit en dat maakt het uitdagend om daarin de bouwstenen te verwoorden. Deze bouwstenen krijgen de komende tijd meer vorm."

Wat kunnen scholen nu al met het werk dat het ontwikkelteam doet?

"Iedereen krijgt, na elk tussenresultaat, uitgebreid de kans om met ons mee te denken. Dat kan via de mail, maar er zijn ook sessies in het veld en er zijn bijeenkomsten georganiseerd. Ik roep mensen daarom op met ons mee te denken: is deze visie geschikt voor iedereen? Wat denken scholen dat ze kunnen met de vierdeling? Krijg je op deze manier handvatten mee en kun je hierin je lesstof zetten?

Doe je al iets met digitale geletterdheid? Deel dat met ons. Maar ook scholen die nog weinig doen met digitale geletterdheid kunnen helpen om de samenhang te bevorderen in het curriculum. 

Hoe ziet het verdere traject eruit? 

"Na het verwerken van de feedback gaan we door met het beschrijven van de fundamentele inzichten op het op het gebied van digitale geletterdheid. Hierbij verheug ik me op de overdenkingen en discussies die ontstaan vanuit de kennis, ervaring en diversiteit waarbij iedereen zich bewust is van deze mooie, maar ook verantwoordelijke taak."

 

Meer lezen over digitale geletterdheid? Lees de publicatie: 'Werken aan digitale geletterdheid: van visie naar praktijk'

 

 

Deel Conceptvisie digitale geletterdheid: ontwikkelteam aan het woord

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug