Op dit moment gelden er nog verschillende btw-tarieven voor digitaal leermateriaal (21%) en leermateriaal op papier (9%). Omdat scholen geen btw kunnen terugvorderen is digitaal daarmee duurder dan (overeenkomstig) papieren materiaal. De btw vormt daarmee een financiële drempel voor innovatie. Al in 2012 hebben de sectorraden en anderen hier gezamenlijk aandacht voor gevraagd bij de minister van OCW. Lees de brief die hierover verstuurd is.

Van Europese naar nationale regelgeving

Nederland is gebonden aan Europese regelgeving bij de keuze van het btw-tarief. Deze stond het verlaagde btw-tarief voor 'langs elektronische weg verrichte diensten' niet toe.Op 2 oktober 2018 heeft de vergadering van Europese ministers van Financiën nieuwe btw-regels vastgesteld die e-commerce en online zakendoen moeten ondersteunen. Deze nieuwe regels maken een verlaagd tarief voor digitale diensten mogelijk. Voor welke digitale producten en diensten dat zou gelden moest vervolgens per lidstaat worden bepaald. 

Goed nieuws voor scholen: het btw-tarief voor digitaal leermateriaal gaat vrijwel zeker per 1 januari 2020 omlaag van 21% naar 9%. © I-stock

Nieuwe btw-regels in het Belastingplan 2020

Op Prinsjesdag (17 september 2019) heeft het kabinet het Belastingplan 2020 gepresenteerd. Daarin is te lezen hoe Nederland de eigen btw-regelgeving aanpast. In de aanbiedingsbrief bij het belastingplan (te downloaden onderaan deze pagina)  meldt het kabinet dat zij "het bestaande verschil in btw-behandeling [...] tussen [...] een fysieke drager of langs elektronische weg [neemt]". Leermateriaal wordt daarbij expliciet genoemd: "Bovendien vallen [digitale] leermiddelen voor het onderwijs straks onder het verlaagde btw-tarief".

Inmiddels is de verlaging van het btw-tarief zo goed als zeker. Het belastingplan is op 14 november 2019 vastgesteld door de Tweede Kamer. De plannen zijn definitief na de stemming in de Eerste Kamer, op 18 december 2019.

Goed nieuws voor het onderwijs

Deze verlaging is natuurlijk goed nieuws. Het betekent dat scholen voor hetzelfde budget méér digitaal materiaal kunnen aanschaffen. Het betekent ook dat de verhouding tussen papieren en digitaal materiaal niet meer door een btw-tarief wordt bepaald, maar dat scholen hun keuze kunnen maken op basis van onderwijskundige afwegingen. Voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat uitgevers de tariefsverlaging 'doorgeven' aan hun klanten. Het onderwijs zal de prijsontwikkeling per 1 januari dan ook kritisch volgen.

Een eerder bericht over dit onderwerp verscheen op 4 oktober 2018.
De verwijzingen in dit bericht zijn getoetst op 19 september 2019. 

Dit bericht is geactualiseerd op 4 december 2019. 

Downloads

Deel Btw voor digitaal leermateriaal naar 9%

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug