Wat is blockchain?

We gebruiken internet al decennia voor het uitwisselen van informatie. Maar voor het uitwisselen van waarde - zoals valuta, rechten op literatuur of het uitreiken van een certificaat of diploma voor een opleiding - is het internet niet veilig genoeg.

Blockchaintechnologie biedt de bouwstenen om ‘digitaal vertrouwen’ vorm te geven. Dit gebeurt op een manier waarbij geen centrale, alles controlerende  en vaak vertragende autoriteit nodig is. Gegevens worden met behulp van encryptie  opgeslagen waardoor gegevens niet meer zomaar veranderd kunnen worden. Blockchain staat bekend als de technologie achter Bitcoin, een digitale valuta waarvoor geen regering of overheid garant staat. 

Hollands Blockchaintechnologie in het onderwijs heeft potentie.
Blockchaintechnologie in het onderwijs heeft potentie. © Style-Photography / Hollandse Hoogte

Wat maakt blockchain interessant?

Het enthousiasme voor blockchain is enorm en neemt met de dag toe. Blockchaintechnologie heeft de financiële sector flink opgeschud. In andere sectoren zoals het onderwijs denkt men steeds meer na over de mogelijke toepassingen.

De vraag is wat blockchain zo bijzonder maakt? Duidelijk is dat het vertrouwen in grote, centrale instellingen zoals banken en de overheid onder druk staat. In de digitale wereld werken ze vertragend, rekenen kosten en hun toegevoegde waarde wordt betwijfeld. Bovendien hoor je in het nieuws steeds vaker berichten over fraudezaken, corruptieschandalen en hackpogingen bij banken en creditcardmaatschappijen.

We willen graag geloven dat er een goed alternatief is. Blockchain is die belofte voor veel mensen. Het vervangt vertrouwen door sterke encryptie in een samenwerking van ketenpartijen. Die hoeven elkaar niet te vertrouwen, maar moeten wel bereid zijn om hun keten te herbouwen met de blockchaintechnologie.

Wat kan het onderwijs met de blockchaintechnologie?

De verwachtingen zijn hooggespannen, maar buiten de financiële sector blijft het vooral bij proof-of-concepts, pilots en gedachtenexperimenten. 

In het onderwijs zien wij een aantal situaties waarin blockchaintechnologie uitkomst kan bieden. Vooral bij de complexere maatwerksituaties in het onderwijs, zoals bij de registratie en verificatie van behaalde resultaten, is snelheid en nauwkeurigheid geboden. Daarbij zal samenwerking tussen verschillende onderwijsorganisaties steeds vaker voorkomen. Blockchaintechnologie kan dit faciliteren zonder de administratieve last in het onderwijs verder te vergroten. 

Een voorbeeld is de registratie van onderwijsresultaten, zoals examencijfers of diploma’s. Vervalsing van de administratie van een school is dan praktisch onmogelijk; zoals het achteraf wijzigen van resultaten. Daarnaast is het mogelijk om alleen toegang tot deze gegevens te verlenen aan de juiste personen. Eenvoudig en veilig.

Moeten schoolbesturen al aan de slag met blockchain?

Voor een enkel bestuur of school heeft het niet zoveel zin om concreet aan de slag te gaan met de technologie. De kracht zit vooral in het bereik ervan: het gaat erom dat je vertrouwen wilt organiseren tussen partijen en daarmee administratieve rompslomp voorkomt. Serieuze en wijdverspreide toepassing van blockchaintechnologie in het onderwijs zal nog minstens 5 tot 10 jaar duren. Het devies is daarom om de technologie goed te volgen en te deel te nemen aan relevante pilots. Zo ben je goed voorbereid op toepassing van deze technologie in de onderwijsketen. 

Beluister de podcast

In onze de podcast hoor je meer voorbeelden en gaan we dieper in op het onderwerp.

Deel 'Blockchain in het onderwijs heeft potentie'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug