Vis is gespecialiseerd in logistiek en is projectleider van een onderzoek van de RUG naar de toepassing van 'lean' in het voortgezet onderwijs. Lean is een organisatiemethodiek die erop gericht is om maximale toegevoegde waarde te creëren voor de klant tegen minimale inspanning. Dat leidt tot betere kwaliteit van producten en diensten, kortere doorlooptijden en lagere kosten.

Iris Vis is hoogleraar technische bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen © Frans Schouwenburg

Vis onderzoekt bij profit (bijvoorbeeld de transportsector) en non-profit instellingen - zoals bibliotheken en scholen - de ontwikkeling van innovatieve logistieke concepten, waarmee complexe, dynamische processen kunnen worden geoptimaliseerd, kwaliteit kan worden verhoogd en verspilling voorkomen.

Ene na de ander eye opener

Bij het RUG-onderzoek zijn 12 scholen uit het samenwerkingsverband 'Zo.leer.Ik!' betrokken. Zij werken in hun stappen naar personalisering graag samen met Vis en haar team. In interviews met de onderzoekers beschrijven betrokkenen uit de scholen op een heel inzichtelijke wijze alle onderwijsprocessen.

Dat levert volgens Vis de ene na de andere eye opener op. De organisatie van scholen rust op veel vanzelfsprekendheden, maar die worden allemaal uitgedaagd vanuit de vraag: gelden die nog wel als we maatwerk willen leveren? Volgens Vis kan dit proces veel gaan betekenen voor de organisatie van het onderwijs.

Logistieke kijk op onderwijsprocessen

In de podcast vertelt Vis over de ontdekkingen in het onderzoek tot nu toe en het belang van vervolgonderzoek naar een meer logistieke kijk op onderwijsprocessen.

Inzichten uit onderzoek bieden mogelijk antwoord op vraagstukken waar scholen vroeg of laat tegenaan lopen bij het leveren van maatwerk, zoals: hoe kunnen we op de actuele vraag van de leerling inspelen en wat voor soort rooster hoort daar bij? Hoe kunnen we voorspellen welke lessen en ondersteuning groepen leerlingen de komende maanden nodig hebben, zodat we de inzet van leraren hierop kunnen afstemmen?

Een eerste verkennend onderzoek heeft al een aantal inzichten opgeleverd, evenals vele vragen. Daarmee vormt het de opmaat voor verder onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe logistieke en lean-concepten voor het voortgezet onderwijs.

Dé Onderwijsdagen

Op Dé Onderwijsdagen op 7, 8 en 9 november speelt het thema 'organisatie van onderwijs' een belangrijke rol. Iris Vis en de scholen, die aan het onderzoek meewerken, zullen dan spreken en workshops aanbieden.

Beluister de podcast of abonneer je via iTunes en beluister de podcasts op je telefoon of tablet.

Deel Biedt een logistieke blik op onderwijsprocessen kansen voor leren op maat?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug