De komende weken publiceert Kennisnet een aantal artikelen over het werken met digitale leermiddelen in de praktijk. In dit artikel lees je hoe Fred van Bergen, rekencoördinator op regionale scholengemeenschap Slingerbos | Levant in Harderwijk en Zeewolde, een slimme leeromgeving gebruikt voor rekenen. Hij heeft sindsdien de cijfers zien stijgen."

"In onze leeromgeving maken leerlingen eerst een instaptoets om te bepalen wat hun taal- of rekenniveau is. Hun actuele niveau is vervolgens uitgangspunt voor een individueel leertraject. Dit bestaat uit oefeningen, toetsen, uitlegfilmpjes en een actieve check. Via het persoonlijke dashboard heeft de docent inzicht in de ontwikkeling van de leerling", zegt Van Bergen.

betere toetsresultaten door inzetten slimme leeromgeving
“Al onze leerlingen in 5 vwo en veel leerlingen op de mavo hebben nu een voldoende voor rekenen," concludeert Van Bergen. © Reyer Boxem / Kennisnet

Hoe zetten jullie de leeromgeving in?

"Brugklassers krijgen een lesuur rekenen per week waarin ze meteen kennismaken met de leeromgeving. Ze gaan er zelfstandig mee aan de slag. Lukt dat niet, dan bouwen we groepsgewijs verplichte oefentijd in. Vanaf leerjaar 2 moeten leerlingen wekelijks een klokuur zelfstandig oefenen. Dit als onderdeel van hun huiswerk. De mentor houdt via het docentendashboard in de gaten of ze dat ook echt doen."

Vind je het programma gebruiksvriendelijk?

"Het is eenvoudig te bedienen en heeft een overzichtelijk dashboard. Hierop zie je per leerling hoe de leerling geoefend en gepresteerd heeft. Zodra je je docentendashboard koppelt aan je klas, heb je inzicht in de ontwikkeling van iedere leerling. Je kunt leerlingen zo nodig aansporen en merkt snel als iemand veel oefent, maar toch niet verder komt."

Leerlingen die meer hulp nodig hebben, worden dus eerder gesignaleerd?

"Ja, maar dat is ook kwetsbaar, want de mentor blijft de spil in het geheel. Als rekencoördinator haal ik op gezette tijden de gegevens op uit de leeromgeving om aan de mentor te laten zien hoe de leerling zich ontwikkelt. Maar de mentor moet ook proactief zijn en regelmatig monitoren of een leerling oefent. Anders kan er te veel achterstand ontstaan. Het ophalen van de resultaten is nu trouwens nog handwerk. Misschien dat de resultaten in de toekomst automatisch in Magister worden geïmporteerd."

Wat levert de leeromgeving concreet op?

"Al onze leerlingen in 5 vwo en veel leerlingen op de mavo hebben nu een voldoende voor rekenen. In het algemeen slaag je dan ook voor de uiteindelijke rekentoets van het eindexamen. Die toetsopgaven lijken erg op die van onze leeromgeving, waardoor het een prima voorbereiding is. 'Ik vond de rekentoets makkelijker dan die uit de leeromgeving,' heb ik leerlingen al horen zeggen. Daarmee heb je eigenlijk je doel bereikt. En wat pure winst is: degenen die regelmatig oefenen, doen het ook beter in vakken als wiskunde, economie, scheikunde en natuurkunde."

Wat vinden de leerlingen er zelf van?

"Leerlingen zullen niet snel zeggen dat ze de leeromgeving leuk vinden. Dat ze kunnen werken op verschillende devices, en zelfs op hun smartphone, zien ze wel als voordeel. En dat het wel degelijk helpt om een hoger cijfer te halen, zullen ze ook erkennen."

Wat vind je van de opgaven in de leeromgeving?

"Het ziet er leuk uit en biedt opgaven die passen in deze tijd. Het is meer dan alleen sommetjes maken, er zijn ook filmpjes over bijvoorbeeld het vermenigvuldigen van breuken. Of visuele ondersteuning bij vragen als: 'Als deze auto 50 liter benzine tankt, hoeveel kilometer kan hij dan rijden?' Per opgave krijg je een uitleg, na afloop zie je meteen of je antwoord juist is . En zo niet, wat dan wel het goede antwoord was."

Wat mis je nog in het programma?

"Als leerlingen feedback krijgen, dan zien ze wel het juiste antwoord, maar zonder de berekening die daarbij hoort. Zo leren ze dus niet zelf begrijpen waarom hun antwoord fout was. Ze hebben daar nog altijd de docent bij nodig. Als het Got It lukt deze functie in te bouwen, kan de docent zijn focus verplaatsen van de inhoud naar individuele motivatie en ondersteuning."

Pam van der Veen is freelance journalist.

Deel Betere toetsresultaten door inzetten slimme leeromgeving

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug