Voor de leken onder ons: wat gebeurt er in de klas als er met Snappet wordt gewerkt?

"Meestal geeft de leerkracht klassikale instructie en daarna maken de kinderen met Snappet klassikale verwerkingsopdrachten op de tablet. Kinderen krijgen meteen feedback, door middel van een kruis of een krul. De leerkracht volgt via een digitaal dashboard hoe het gaat, en als leerlingen eerder klaar zijn of een bepaald niveau bereikt hebben laat hij ze adaptief verder werken op eigen niveau.

Inge Molenaar onderzocht het effect van Snappet © Inge Molenaar

Die combinatie is krachtig. Want de adaptieve opdrachten werken namelijk, anders dan de klassikale opdrachten, echt op maat. Het programma monitort hoe jij presteert. Als je het goed doet krijg je moeilijkere opdrachten en als je het minder goed doet, blijf je wat langer op het lagere niveau."

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van je onderzoek?

"In groep 4 vinden we bij rekenen geen verschillen tussen kinderen die wel of niet met Snappet werken. Maar in groep 6 zien we bij rekenen dat kinderen in de Snappetgroep over een jaar meer groeien dan de kinderen in de controlegroep.

Voor spelling zien we in groep 4 en 6 statistisch kleine verschillen, maar ik vind ze toch onderwijskundig van betekenis, omdat de Cito-scores worden verbeterd. Kinderen in de Snappetgroep leren meer. Daar worden scholen heel blij van. We zijn benieuwd hoe de leerwinst zich op de lange termijn ontwikkelt."

Je onderzoek toont aan dat de wat slimmere kinderen meer baat bij Snappet hebben.

"Dat klopt, maar dat komt waarschijnlijk omdat, zeker het eerste halfjaar, de slimmere kinderen meer adaptief mogen werken, want die zijn eerder klaar met hun reguliere opdrachten. Daarnaast wordt deze groep door adaptieve opdrachten meer uitgedaagd dan bij klassikale opdrachten."

Begrijp je het als een leraar zegt: 'dit soort programma's maken mij overbodig'?

"Nee, want het is echt niet waar. Leerlingen zitten nog geen 40 procent van de onderwijstijd met een scherm voor hun neus, en de leraar geeft nog steeds de instructie en feedback. Het enige wat verandert, is dat het oefenen wordt verplaatst naar een tablet, zodat het leertraject kan worden verbeterd."

Hoe ziet dat betere leertraject er uit?

"Met een systeem als Snappet kun je van je klas meteen zien of leerlingen het lesmateriaal snappen. En als je ziet dat de hele klas het al snapt, dan ga je ze toch niet de hele bladzijde sommen laten maken? Dan ga je gewoon verder. En als je ziet dat ze het allemaal niet snappen, moet je misschien een stukje terug. De afstemming van het lesmateriaal en de instructie op je klas, wordt er veel beter door.

Ik geef natuurlijk zelf ook les, aan de universiteit. Ik zou het fantastisch vinden als ik eindelijk een fatsoenlijk learning analytics-systeem zou mogen gebruiken. Ik besteed nu nog veel tijd aan het overdragen van informatie, die ze best zelfstandig tot zich kunnen nemen. De interactie met studenten, onze gesprekken, vind ik veel meer waarde hebben dan pure kennisoverdracht."

Hoe gebruik je Snappet optimaal in de klas?

Inge Molenaar geeft de volgende tips om Snappet optimaal in te zetten in de klas.

  1. "Het lijkt te lonen om leerlingen vaker adaptief te laten werken met Snappet, want het levert vooral bij spelling leerwinst op. Leerkrachten vertellen ons dat hun leerlingen veel meer gefocust bezig zijn, en zich beter bewust zijn van hun vooruitgang. Leerlingen zeggen dat zelf ook."
  2. "Neem de tijd om je te verdiepen in de informatie die het Snappet-dashboard geeft over de voortgang van je leerlingen. Doordat je hun prestaties kunt volgen tijdens het oefenen houd je makkelijk overzicht en krijg je de regie over hun leerproces."
  3. "Durf de lesmethode eens los te laten. Kijk hoe het bevalt als je leerlingen na de klassikale instructie sneller adaptief laat werken. Zo ontdek je eerder welk lesmateriaal op welk moment geschikt is voor de individuele leerling."

Meer over de onderzoeken naar Snappet lees je in het artikel 'Leerlingen presteren beter dankzij slimme tablet'.

Molenaar sprak op 15 juni 2016 op de Onderzoeksconferentie in Amersfoort. Wetenschappers presenteren op deze jaarlijkse conferentie van Kennisnet en het NRO recente onderzoeken op het gebied van onderwijs en ict.

Dit is een verkorte versie van een uitgebreid interview dat op 15 juni ter gelegenheid van de Onderzoeksconferentie is gepubliceerd in een speciale brochure.

Minou op den Velde is freelance journalist.

Deel 'Als de hele klas het snapt, laat je ze toch niet alle sommen maken?'

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug